Plutarch, Cato the Younger, chapter 47

(플루타르코스, Cato the Younger, chapter 47)

ὡσ δὲ πολὺν χρόνον ἀναρχίασ οὔσησ καὶ τριῶν στρατοπέδων τὴν ἀγορὰν ὁσημέραι περιεχόντων ὀλίγον ἀπέλιπεν ἀνεπίσχετον γεγονέναι τὸ κακόν, ἔγνω τὰ πράγματα πρὸ τῆσ ἐσχάτησ ἀνάγκησ εἰσ Πομπήϊον ἑκουσίῳ χάριτι τῆσ βουλῆσ περιστῆσαι, καὶ τῷ μετριωτάτῳ τῶν παρανομημάτων χρησάμενοσ ἰάματι τῆσ τῶν μεγίστων καταστάσεωσ τὴν μοναρχίαν ἐπαγαγέσθαι μᾶλλον ἢ περιϊδεῖν τὴν στάσιν εἰσ μοναρχίαν τελευτῶσααν. εἶπεν οὖν ἐν τῇ βουλῇ γνώμην Βύβλοσ οἰκεῖοσ ὢν Κάτωνοσ, ὡσ χρὴ μόνον ἑλέσθαι Πομπήϊον ὕπατον ἢ γὰρ ἕξειν καλῶσ τὰ πράγματα ἐκείνου καταστήσαντοσ, ἢ τῷ κρατίστῳ δουλεύσειν τὴν πόλιν.

ἀναστὰσ δὲ ὁ Κάτων οὐδενὸσ ἂν προσδοκήσαντοσ ἐπῄνεσε τὴν γνώμην καὶ συνεβούλευσε πᾶσαν ἀρχὴν ὡσ ἀναρχίασ κρείττονα, Πομπήϊον δὲ καὶ προσδοκᾶν ἄριστα τοῖσ παροῦσι χρήσεσθαι πράγμασι καὶ φυλάξειν διαπιστευθέντα τὴν πόλιν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION