Plutarch, Cato the Younger, chapter 46

(플루타르코스, Cato the Younger, chapter 46)

οὕτωσ μὲν ἠμύνατο τὸν Πομπήϊον. ἦν δὲ Μᾶρκοσ Φαώνιοσ ἑταῖροσ αὐτοῦ καὶ ζηλωτήσ, οἱο͂σ ὁ Φαληρεὺσ Ἀπολλόδωροσ ἱστορεῖται περὶ Σωκράτην γενέσθαι τὸν παλαιόν, ἐμπαθὴσ καὶ παρακεκινηκὼσ πρὸσ τὸν λόγον, οὐ σχέδην οὐδὲ πρᾴωσ, ἀλλ’ ἄκρατον αὐτοῦ καθαψάμενον ὥσπερ οἶνον καὶ μανικώτερον. οὗτοσ ἀγορανομίαν μετιὼν ἡττᾶτο, συμπαρὼν δὲ ὁ Κάτων προσέσχε ταῖσ δέλτοισ μιᾷ χειρὶ γεγραμμέναισ·

δῶρα δὲ ἀντὶ τῶν πολυτελῶν τοῖσ μὲν Ἕλλησι τεῦτλα καὶ θρίδακασ καὶ ῥαφανῖδασ καὶ ἀπίουσ, τοῖσ δὲ Ῥωμαίοισ οἴνου κεράμια καὶ κρέα ὑειά καὶ σῦκα καὶ σικύουσ καὶ ξύλων ἀγκαλίδασ, ὧν τὴν εὐτέλειαν οἱ μὲν ἐγέλων, οἱ δὲ ᾐδοῦντο τοῦ Κάτωνοσ τὸ αὐστηρὸν καὶ κατεστυμμένον ὁρῶντεσ ἡσυχῇ μεταβάλλον εἰσ διάχυσιν.

τέλοσ δὲ ὁ Φαώνιοσ εἰσ τὸν ὄχλον ἐμβαλὼν ἑαυτὸν καὶ καθεζόμενοσ ἐν τοῖσ θεαταῖσ ἐκρότει τὸν Κάτωνα καὶ διδόναι τοῖσ εὐημεροῦσι καὶ τιμᾶν ἐβόα, καὶ συμπαρεκάλει τοὺσ θεατάσ, ὡσ ἐκείνῳ τὴν ἐξουσίαν παραδεδωκώσ, ἐν δὲ τῷ ἑτέρῳ θεάτρῳ Κουρίων ὁ Φαωνίου συνάρχων ἐχορήγει πολυτελῶσ·

ἀλλ’ ἐκεῖνον ἀπολείποντεσ οἱ ἄνθρωποι μετέβαινον ἐνταῦθα, καὶ συνέπαιζον προθύμωσ ὑποκρινομένῳ τῷ Φαωνίῳ τὸν ἰδιώτην καὶ τῷ Κάτωνι τὸν ἀγωνοθέτην. ἔπραττε δὲ ταῦτα διασύρων τὸ πρᾶγμα, καὶ διδάσκων ὅτι παίζοντα δεῖ τῇ παιδιᾷ χρῆσθαι καὶ χάριτι παραπέμπειν ἀτύφῳ μᾶλλον ἢ παρασκευαῖσ καὶ πολυτελείαισ, εἰσ τὰ μηδενὸσ ἄξια φροντίδασ μεγάλασ καὶ σπουδὰσ κατατιθέμενον.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION