Plutarch, Cato the Younger, chapter 42

(플루타르코스, Cato the Younger, chapter 42)

οὐχ ὑποστάντοσ δὲ τοῦ Δομιτίου τὸ δεινόν, ἀλλ’ εἰσ τὴν οἰκίαν καταφυγόντοσ, ᾑρέθησαν μὲν ὕπατοι Πομπήϊοσ καὶ Κράσσοσ, οὐκ ἀπέκαμε δὲ ὁ Κάτων, ἀλλ’ αὐτὸσ προελθὼν στρατηγίαν μετῄει, βουλόμενοσ ὁρμητήριον ἔχειν τῶν πρὸσ ἐκείνουσ ἀγώνων καὶ πρὸσ ἄρχοντασ ἀντικαθίστασθαι μὴ ἰδιώτησ, οἱ δὲ καὶ τοῦτο δείσαντεσ, ὡσ τῆσ στρατηγίασ ἀξιομάχου διὰ Κάτωνα πρὸσ τὴν ὑπατείαν γενησομένησ, πρῶτον μὲν ἐξαίφνησ καὶ τῶν πολλῶν ἀγνοούντων βουλὴν συναγαγόντεσ ἐψηφίσαντο τοὺσ αἱρεθέντασ στρατηγοὺσ εὐθὺσ ἄρχειν καὶ μὴ διαλιπόντασ τὸν νόμιμον χρόνον, ἐν ᾧ δίκαι τοῖσ δεκάσασι τὸν δῆμον ἦσαν. ἔπειτα διὰ τοῦ ψηφίσματοσ τὸ διδόναι ἀνυπεύθυνον κατασκευάσαντεσ ὑπηρέτασ αὑτῶν καὶ φίλουσ ἐπὶ τὴν στρατηγίαν προῆγον, αὐτοὶ μὲν διδόντεσ ἀργύριον, αὐτοὶ δὲ ταῖσ ψήφοισ φερομέναισ ἐφεστῶτεσ.

ὡσ δὲ καὶ τούτων ἡ Κάτωνοσ ἀρετὴ καὶ δόξα περιῆν, ὑπ’ αἰδοῦσ τῶν πολλῶν ἐν δεινῷ πολλῷ τιθεμένων ἀποδόσθαι Κάτωνα ταῖσ ψήφοισ, ὃν καλῶσ εἶχε πρίασθαι τῇ πόλει στρατηγόν, ἥ τε πρώτη κληθεῖσα τῶν φυλῶν ἐκεῖνον ἀπέδειξεν, ἐξαίφνησ ὁ Πομπήϊοσ βροντῆσ ἀκηκοέναι ψευσάμενοσ αἴσχιστα διέλυσε τὴν ἐκκλησίαν, εἰθισμένων ἀφοσιοῦσθαι τὰ τοιαῦτα καὶ μηδὲν ἐπικυροῦν διοσημίασ γενομένησ.

αὖθισ δὲ πολλῷ χρησάμενοι τῷ δεκασμῷ, τοὺσ βελτίστουσ ὤσαντεσ ἐκ τοῦ πεδίου βίᾳ διεπράξαντο Βατίνιον ἀντὶ Κάτωνοσ αἱρεθῆναι στρατηγόν.

ἔνθα δὴ λέγεται τοὺσ μὲν οὕτω παρανόμωσ καὶ ἀδίκωσ θεμένουσ τὴν ψῆφον εὐθὺσ ὥσπερ ἀποδράντασ οἴχεσθαι, τοῖσ δὲ ἄλλοισ συνισταμένοισ καὶ ἀγανακτοῦσι δημάρχου τινὸσ αὐτόθι παρασχόντοσ ἐκκλησίαν καταστάντα τὸν Κάτωνα ἅπαντα μὲν ὥσπερ ἐκ θεῶν ἐπίπνουν τὰ μέλλοντα τῇ πόλει προειπεῖν, παρορμῆσαι δὲ τοὺσ πολίτασ ἐπὶ Πομπήϊον καὶ Κράσσον ὡσ τοιαῦτα συνειδότασ αὑτοῖσ, καὶ τοιαύτησ ἁπτομένουσ πολιτείασ δι’ ἣν ἔδεισαν Κάτωνα, μὴ στρατηγὸσ αὑτῶν περιγένηται. τέλοσ δὲ ἀπιόντα εἰσ τὴν οἰκίαν προὔπεμψε πλῆθοσ τοσοῦτον ὅσον οὐδὲ σύμπαντασ ἅμα τοὺσ ἀποδεδειγμένουσ στρατηγούσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION