Plutarch, Cato the Younger, chapter 36

(플루타르코스, Cato the Younger, chapter 36)

ι δὲ ἐν Κύπρῳ Πτολεμαῖοσ εὐτυχίᾳ τινὶ τοῦ Κάτωνοσ ἑαυτὸν φαρμάκοισ ἀπέκτεινε, πολλῶν δὲ χρημάτων ἀπολελεῖφθαι λεγομένων, αὐτὸσ μὲν ἔγνω πλεῖν εἰσ Βυζαντίουσ, πρὸσ δὲ τὴν Κύπρον ἐξέπεμψε τὸν ἀδελφιδοῦν Βροῦτον, οὐ πάνυ τι πιστεύων τῷ Κανιδίῳ. τοὺσ δὲ φυγάδασ διαλλάξασ καὶ καταλιπὼν ἐν ὁμονοίᾳ τὸ Βυζαντίον, οὕτωσ εἰσ Κύπρον ἔπλευσεν. οὔσησ δὲ πολλῆσ καὶ βασιλικῆσ ἐν ἐκπώμασι καὶ τραπέζαισ καὶ λίθοισ καὶ πορφύραισ κατασκευῆσ, ἣν ἔδει πραθεῖσαν ἐξαργυρισθῆναι, πάντα βουλόμενοσ ἐξακριβοῦν καὶ πάντα κατατείνειν εἰσ ἄκραν τιμὴν καὶ πᾶσιν αὐτὸσ παρεῖναι καὶ προσάγειν τὸν ἔσχατον ἐκλογισμόν, οὐδὲ τοῖσ ἐθάσι τῆσ ἀγορᾶσ ἐπίστευεν, ἀλλὰ ὑπονοῶν ὁμοῦ πάντασ, ὑπηρέτασ, κήρυκασ, ὠνητάσ, φίλουσ, τέλοσ αὐτὸσ ἰδίᾳ τοῖσ ὠνουμένοισ διαλεγόμενοσ καὶ προσβιβάζων ἕκαστον, οὕτω τὰ πλεῖστα τῶν ἀγορασμάτων ἐπώλει.

διὸ τοῖσ τε ἄλλοισ φίλοισ ὡσ ἀπιστῶν προσέκρουσε, καὶ τὸν συνηθέστατον ἁπάντων Μουνάτιον εἰσ ὀργὴν ὀλίγου δεῖν ἀνήκεστον γενομένην ἐνέβαλεν, ὥστε καὶ Καίσαρι γράφοντι λόγον κατὰ τοῦ Κάτωνοσ πικροτάτην τοῦτο τὸ μέροσ τῆσ κατηγορίασ διατριβὴν παρασχεῖν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION