Plutarch, Cato the Younger, chapter 35

(플루타르코스, Cato the Younger, chapter 35)

τοιαύτῃ δὲ καταληφθεὶσ ἀνάγκῃ Κικέρωνι μὲν ἐλαυνομένῳ παρῄνεσε μὴ στασιάσαι μηδὲ εἰσ ὅπλα καὶ φόνουσ τὴν πόλιν ἐμβαλεῖν, ἀλλ’ ὑπεκστάντα τῷ καιρῷ πάλιν γενέσθαι σωτῆρα τῆσ πατρίδοσ, Κανίδιον δέ τινα τῶν φίλων προπέμψασ εἰσ Κύπρον ἔπειθε τὸν Πτολεμαῖον ἄνευ μάχησ εἴκειν, ὡσ οὔτε χρημάτων οὔτε τιμῆσ ἐνδεᾶ βιωσόμενον· ἱερωσύνην γὰρ αὐτῷ τῆσ ἐν Πάφῳ θεοῦ δώσειν τὸν δῆμον. αὐτὸσ δὲ διέτριβεν ἐν Ῥόδῳ παρασκευαζόμενοσ ἅμα καὶ τὰσ ἀποκρίσεισ ἀναμένων.

ἐν δὲ τούτῳ Πτολεμαῖοσ ὁ Αἰγύπτου βασιλεὺσ ὑπ’ ὀργῆσ τινοσ καὶ διαφορᾶσ πρὸσ τοὺσ πολίτασ ἀπολελοιπὼσ μὲν Ἀλεξάνδρειαν, εἰσ δὲ Ῥώμην πλέων, ὡσ Πομπηϊού καὶ Καίσαροσ αὖθισ αὑτὸν μετὰ δυνάμεωσ καταξόντων, ἐντυχεῖν τῷ Κάτωνι βουληθεὶσ προσέπεμψεν, ἐλπίζων ἐκεῖνον ὡσ αὑτὸν ἥξειν. ὁ δὲ Κάτων ἐτύγχανε μὲν ὢν τότε περὶ κοιλίασ κάθαρσιν, ἥκειν δὲ τὸν Πτολεμαῖον, εἰ βούλοιτο, κελεύσασ πρὸσ αὐτόν, ὡσ δὲ ἦλθεν, οὔτε ἀπαντήσασ οὔτε ὑπεξαναστάσ, ἀλλ’ ὡσ ἕνα τῶν ἐπιτυχόντων ἀσπασάμενοσ καὶ καθίσαι κελεύσασ, πρῶτον αὐτοῖσ τούτοισ διετάραξε, θαυμάζοντα πρὸσ τὸ δημοτικὸν καὶ λιτὸν αὑτοῦ τῆσ κατασκευῆσ τὴν ὑπεροψίαν καὶ βαρύτητα τοῦ ἤθουσ.

οἱο͂ν ἐκ μανίασ τινὸσ ἢ παρακοπῆσ ὑπὸ τῶν λόγων ἔμφρων καθιστάμενοσ, καὶ κατανοῶν τὴν ἀλήθειαν καὶ τὴν σύνεσιν τοῦ ἀνδρόσ, ὡρ́μησε μὲν χρῆσθαι τοῖσ ἐκείνου λογισμοῖσ, ἀνατραπεὶσ δὲ ὑπὸ τῶν φίλων αὖθισ ἅμα τῷ πρῶτον ἐν Ῥώμῃ γενέσθαι καὶ θύραισ ἑνὸσ ἄρχοντοσ προσελθεῖν ἔστενε τὴν αὑτοῦ κακοβουλίαν, ὡσ οὐκ ἀνδρὸσ ἀγαθοῦ λόγων, θεοῦ δὲ μαντείασ καταφρονήσασ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION