Plutarch, Cato the Younger, chapter 34

(플루타르코스, Cato the Younger, chapter 34)

ἀλλὰ καίπερ οὕτωσ τὰ πράγματα κατειληφότεσ ἐγκρατῶσ, καὶ τὸ μὲν χάριτι τῆσ πόλεωσ, τὸ δὲ φόβῳ μέροσ ὑφ’ ἑαυτοὺσ ἔχοντεσ ὅμωσ ἐφοβοῦντο τὸν Κάτωνα, καὶ γάρ ἐν οἷσ περιῆσαν αὐτοῦ τό γε χαλεπῶσ καὶ μετὰ πόνων καὶ μὴ χωρὶσ αἰσχύνησ, ἀλλ’ ἐλεγχομένουσ βιάζεσθαι μόλισ ἀνιαρὸν ἦν καὶ πρόσαντεσ. ὁ δὲ Κλώδιοσ οὐδὲ Κικέρωνα καταλύσειν ἤλπιζε Κάτωνοσ παρόντοσ, ἀλλὰ τοῦτο διαμηχανώμενοσ πρῶτον, ὡσ εἰσ ἀρχὴν κατέστη, μετεπέμψατο τὸν Κάτωνα καὶ λόγουσ αὐτῷ προσήνεγκεν ὡσ πάντων ἐκεῖνον ἡγούμενοσ ἄνδρα Ῥωμαίων καθαρώτατον ἔργῳ διδόναι πίστιν ἕτοιμόσ ἐστι·

πολλῶν γὰρ αἰτουμένων τὴν ἐπὶ Κύπρον καὶ Πτολεμαῖον ἀρχὴν καὶ δεομένων ἀποσταλῆναι μόνον ἄξιον ἐκεῖνον ἡγεῖσθαι καὶ διδόναι τὴν χάριν ἡδέωσ. ἅτεροσ δὲ Κλωδίου πελάτησ, ὡσ δὲ μικρὸν ἔργον αὐτῷ Κύπρον καὶ Πτολεμαῖον ἀναθείσ, ἔτι καὶ Βυζαντίων φυγάδασ κατάγειν προσέταξε, βουλόμενοσ ὅτι πλεῖστον χρόνον ἐκποδὼν ἄρχοντοσ αὐτοῦ γενέσθαι τὸν Κάτωνα.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION