Plutarch, Cato the Younger, chapter 32

(플루타르코스, Cato the Younger, chapter 32)

̣ Ὡσ δὲ ταῦτα λέγων τήν τε βουλὴν ὁμόψηφον εἶχε, καὶ τῶν ἐκτὸσ ἀνθρώπων οὐκ ὀλίγοι παρίσταντο δυσχεραίνοντεσ τήν ἀτοπίαν τοῦ Καίσαροσ· ἃ γὰρ οἱ θρασύτατοι δήμαρχοι καὶ ὀλιγωρότατοι πρὸσ χάριν ἐπολιτεύοντο τῶν πολλῶν, ταῦτα ἀπ’ ἐξουσίασ ὑπατικῆσ, αἰσχρῶσ καὶ ταπεινῶσ ὑποδυόμενοσ τὸν δῆμον, ἔπραττε φοβηθέντεσ οὖν ἐχώρουν διὰ βίασ, καὶ πρῶτον μὲν αὐτῷ τῷ Βύβλῳ καταβαίνοντι κοπρίων ἐπεσκεδάσθη κόφινοσ, ἔπειτα τοῖσ ῥαβδούχοισ προσπεσόντεσ αὐτοῦ κατέκλασαν τὰσ ῥάβδουσ· τέλοσ δὲ καὶ βελῶν φερομένων καὶ πολλῶν συντιτρωσκομένων ἔφυγον ἐξ ἀγορᾶσ δρόμῳ μὲν οἱ λοιποὶ πάντεσ, ἔσχατοσ δὲ Κάτων ἀπῄει βάδην, μεταστρεφόμενοσ καὶ μαρτυρόμενοσ τοὺσ πολίτασ.

οὐ μόνον οὖν τήν διανομὴν ἐκύρωσαν, ἀλλὰ καὶ προσεψηφίσαντο τήν σύγκλητον ὀμόσαι πᾶσαν ἦ μὴν ἐπιβεβαιώσειν τὸν νόμον, καὶ βοηθήσειν ἄν τισ τἀναντία πράττῃ, μεγάλα τάξαντεσ ἐπιτίμια κατὰ τῶν μὴ ὀμοσάντων.

τῆσ Ἰταλίασ, διὸ καὶ τὸν Κάτωνα πολλὰ μὲν αἱ γυναῖκεσ οἴκοι δακρύουσαι καθικέτευον εἶξαι καὶ ὀμόσαι, πολλὰ δὲ οἱ φίλοι καὶ συνήθεισ, ὁ δὲ μάλιστα συμπείσασ καὶ ἀγαγὼν ἐπὶ τὸν ὁρ́κον ἦν Κικέρων ὁ ῥήτωρ, παραινῶν καὶ διδάσκων ὡσ τάχα μὲν οὐδὲ δίκαιόν ἐστι τοῖσ ἐγνωσμένοισ κοινῇ μόνον οἰέσθαι δεῖν ἀπειθεῖν, ἐν δὲ ἀδυνάτῳ τῷ μεταστῆσαί τι τῶν γεγονότων ἀφειδεῖν ἑαυτοῦ παντάπασιν ἀνόητον καὶ μανικόν ἔσχατον δὲ κακῶν, εἰ δι’ ἣν ἅπαντα πράττει πόλιν ἀφεὶσ καὶ προέμενοσ τοῖσ ἐπιβουλεύουσιν ὥσπερ ἄσμενοσ ἀπαλλάξεται τῶν ὑπὲρ αὐτῆσ ἀγώνων καὶ γὰρ εἰ μὴ Κάτων τῆσ Ῥώμησ, ἀλλ’ ἡ Ῥώμη δεῖται Κάτωνοσ, δέονται δὲ καὶ οἱ φίλοι πάντεσ·

ὑπὸ τούτων φασὶ καὶ τοιούτων τὸν Κάτωνα λόγων καὶ δεήσεων μαλασσόμενον οἴκοι καὶ κατ’ ἀγοράν ἐκβιασθῆναι μόλισ, καὶ προσελθεῖν πρὸσ τὸν ὁρ́κον ἔσχατον ἁπάντων πλὴν ἑνὸσ Φαωνίου τῶν φίλων καὶ συνήθων.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION