Plutarch, Cato the Younger, chapter 27

(플루타르코스, Cato the Younger, chapter 27)

Κάτωνι δὲ οἱ πρῶτοι τῶν πολιτῶν συνηγανάκτουν καὶ συνηδικοῦντο μᾶλλον ἢ συνηγωνίζοντο, πολλὴ δὲ τὴν οἰκίαν αὐτοῦ κατήφεια καὶ φόβοσ εἶχεν, ὥστε τῶν φίλων ἐνίουσ ἀσίτουσ διαγρυπνῆσαι μετ’ ἀλλήλων ἐν ἀπόροισ ὄντασ ὑπὲρ αὐτοῦ λογισμοῖσ, καὶ γυναῖκα καὶ ἀδελφὰσ ποτνιωμένασ καὶ δακρυούσασ. αὐτὸσ δ’ ἀδεῶσ καὶ τεθαρρηκότωσ ἐντυχὼν πᾶσι καὶ παρηγορήσασ, καὶ γενόμενοσ περὶ δεῖπνον, ὥσπερ εἰώθει, καὶ νυκτερεύσασ, ὑφ’ ἑνὸσ τῶν συναρχόντων, Μινυκίου Θέρμου, βαθέωσ καθεύδων ἐπηγέρθη·

καὶ κατέβησαν εἰσ ἀγοράν, ὀλίγων μὲν αὐτοὺσ προπεμπόντων, πολλῶν δὲ ἀπαντώντων καὶ φυλάττεσθαι παρακελευομένων. "ἀνθρώπου καὶ δειλοῦ, ὃσ καθ’ ἑνὸσ ἀνόπλου καὶ γυμνοῦ τοσούτουσ ἐστρατολόγησεν.

ἅμα δ’ εὐθὺσ ἐβάδιζε μετὰ τοῦ Θέρμου. καὶ διέστησαν αὐτοῖσ οἱ τὰσ ἀναβάσεισ κατέχοντεσ, ἄλλον δὲ οὐδένα παρῆκαν, ἢ μόλισ ἐπισπάσασ τῆσ χειρὸσ ὁ Κάτων τὸν Μουνάτιον ἀνήγαγε·

καὶ βαδίζων εὐθὺσ ὡσ εἶχε καθίζει μέσον ἐμβαλὼν ἑαυτὸν τοῦ Μετέλλου καὶ τοῦ Καίσαροσ, ὥστε διακόψαι τὴν κοινολογίαν. κἀκεῖνοι μὲν διηπόρησαν, οἱ δὲ χαρίεντεσ θεασάμενοι καὶ θαυμάσαντεσ τὸ πρόσωπον καὶ τὸ φρόνημα καὶ τὸ θάρσοσ τοῦ Κάτωνοσ ἐγγυτέρω προσῆλθον, καὶ βοῇ διεκελεύσαντο τῷ μὲν Κάτωνι θαρρεῖν, μένειν δὲ ἀλλήλοισ καὶ συστρέφεσθαι καὶ μὴ προδιδόναι τὴν ἐλευθερίαν καὶ τὸν ὑπὲρ αὐτῆσ ἀγωνιζόμενον.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION