Plutarch, Cato the Younger, chapter 26

(플루타르코스, Cato the Younger, chapter 26)

τῶν δὲ περὶ τὸν Λέντλον ἀναιρεθέντων, καὶ τοῦ Καίσαροσ περὶ ὧν εἰσηγγέλθη καὶ διεβλήθη πρὸσ τὴν σύγκλητον εἰσ τὸν δῆμον καταφυγόντοσ καὶ τὰ πολλὰ νοσοῦντα καὶ διεφθαρμένα τῆσ πολιτείασ μέρη ταράττοντοσ καὶ συνάγοντοσ πρὸσ αὑτόν, ὁ Κάτων φοβηθεὶσ ἔπεισε τὴν βουλὴν ἀναλαβεῖν τὸν ἄπορον καὶ ἀνέμητον ὄχλον εἰσ τὸ σιτηρέσιον, ἀναλώματοσ μὲν ὄντοσ ἐνιαυσίου χιλίων καὶ διακοσίων καὶ πεντήκοντα ταλάντων, περιφανῶσ δὲ τῇ φιλανθρωπίᾳ ταύτῃ καὶ χάριτι τῆσ ἀπειλῆσ ἐκείνησ διαλυθείσησ. ἐντεῦθεν εἰσ τὴν δημαρχίαν ἐμπεσὼν ὁ Μέτελλοσ ἐκκλησίασ τε θορυβώδεισ συνῆγε, καὶ νόμον ἔγραψε Πομπήϊον Μᾶγνον ἰέναι κατὰ τάχοσ μετὰ τῶν δυνάμεων εἰσ Ἰταλίαν καὶ παραλαβόντα σῴζειν τὴν πόλιν, ὡσ ὑπὸ Κατιλίνα κινδυνεύουσαν.

ἦν δὲ τοῦτο λόγοσ εὐπρεπήσ, ἔργον δὲ τοῦ νόμου καί τέλοσ ἐγχειρίσαι τὰ πράγματα Πομπηϊῴ καὶ παραδοῦναι τὴν ἡγεμονίαν. γενομένησ δὲ βουλῆσ καὶ τοῦ Κάτωνοσ οὐχ, ὥσπερ εἰώθει, τῷ Μετέλλῳ σφοδρῶσ ἐμπεσόντοσ, ἀλλ’ ἐπιεικῆ πολλὰ καὶ μέτρια παραινέσαντοσ, τέλοσ δὲ καὶ πρὸσ δεήσεισ τραπομένου καὶ τὴν Μετέλλων οἰκίαν ἀεὶ γενομένην ἀριστοκρατικὴν ἐπαινέσαντοσ, ἔτι μᾶλλον ἐξαρθεὶσ καὶ καταφρονήσασ ὁ Μέτελλοσ ὡσ ἐνδιδόντοσ αὐτοῦ καὶ πτήσσοντοσ εἰσ ὑπερηφάνουσ ἀπειλὰσ καὶ λόγουσ θρασεῖσ ἐξέπεσεν, ὡσ βίᾳ πάντα τῆσ βουλῆσ διαπραξόμενοσ.

οὕτω δὴ μεταβαλὼν ὁ Κάτων καὶ σχῆμα καὶ φωνὴν καὶ λόγον, ἐπειπὼν δὲ πᾶσι τοῖσ ἄλλοισ διατεταμένωσ ὅτι ζῶντοσ αὐτοῦ Πομπήϊοσ οὐ παρέσται μεθ’ ὅπλων εἰσ τὴν πόλιν, ἐκεῖνο τῇ βουλῇ παρέστησεν, ὡσ οὐδέτεροσ μὲν καθέστηκεν οὐδὲ χρῆται λογισμοῖσ ἀσφαλέσιν, ἔστι δὲ ἡ μὲν Μετέλλου πολιτεία μανία δι’ ὑπερβολὴν κακίασ φερομένη πρὸσ ὄλεθρον καὶ σύγχυσιν ἁπάντων, ἡ δὲ Κάτωνοσ ἀρετῆσ ἐνθουσιασμόσ ὑπὲρ τῶν καλῶν καὶ δικαίων ἀγωνιζομένησ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION