Plutarch, Cato the Younger, chapter 24

(플루타르코스, Cato the Younger, chapter 24)

εἰ δὲ δεῖ μηδὲ τὰ μικρὰ τῶν ἠθῶν σημεῖα παραλιπεῖν ὥσπερ εἰκόνα ψυχῆσ ὑπογραφομένουσ, λέγεται, τότε πολλὴν ἅμιλλαν καὶ μέγαν ἀγῶνα πρὸσ τὸν Κάτωνα τοῦ Καίσαροσ ἔχοντοσ καὶ τῆσ βουλῆσ εἰσ ἐκείνουσ ἀνηρτημένησ, δελτάριόν τι μικρὸν ἔξωθεν εἰσκομισθῆναι τῷ Καίσαρι. τοῦ δὲ Κάτωνοσ εἰσ ὑποψίαν ἄγοντοσ τὸ πρᾶγμα καὶ διαβάλλοντοσ εἶναί τινασ τοὺσ κινουμένουσ, καὶ κελεύοντοσ ἀναγινώσκειν τὰ γεγραμμένα, τὸν Καίσαρα τῷ Κάτωνι προσδοῦναι τὸ δελτάριον ἐγγὺσ ἑστῶτι. καὶ πάλιν οὕτωσ ἐπὶ τὸν ἐξ ἀρχῆσ λόγον τραπέσθαι.

φαίνεται δὲ ὅλωσ ἀτύχημα γενέσθαι τοῦ Κάτωνοσ ἡ γυναικωνῖτισ αὕτη μὲν γὰρ ἐπὶ Καίσαρι κακῶσ ἤκουσε·

τὰ δὲ τῆσ ἑτέρασ Σερβιλίασ, ἀδελφῆσ δὲ Κάτωνοσ, ἀσχημονέστερα. Λευκόλλῳ γὰρ γαμηθεῖσα, πρωτεύσαντι Ῥωμαίων κατὰ δόξαν ἀνδρί, καὶ τεκοῦσα παιδίον ἐξέπεσε τοῦ οἴκου δι’ ἀκολασίαν. τὸ δὲ αἴσχιστον, οὐδ’ ἡ γυνὴ τοῦ Κάτωνοσ Ἀτιλία τοιούτων ἐκαθάρευσεν ἁμαρτημάτων, ἀλλὰ καίπερ ἐξ αὐτῆσ δύο παιδία πεποιημένοσ ἀνάγκην ἔσχεν ἐκβαλεῖν ἀσχημονοῦσαν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION