Plutarch, Cato the Younger, chapter 23

(플루타르코스, Cato the Younger, chapter 23)

καὶ δεδιττομένου τὴν βουλὴν ἐφ’ οἷσ αὐτὸν ἔδει δεδιέναι καὶ ἀγαπᾶν εἰ τῶν γεγονότων ἀθῷοσ ἀπαλλάξει καὶ ἀνύποπτοσ, οὕτωσ περιφανῶσ καὶ ἰταμῶσ τοὺσ κοινοὺσ ἐξαρπάζων πολεμίουσ καὶ τὴν παρ’ οὐδὲν ἐλθοῦσαν ἀπολέσθαι πατρίδα τοιαύτην καὶ τοσαύτην ὁμολογῶν μὴ ἐλεεῖν, ἀλλ’ οὓσ ἔδει μὴ γενέσθαι μηδὲ φῦναι δακρύων καὶ ἀνακλαιόμενοσ, εἰ φόνων μεγάλων καὶ κινδύνων ἀπαλλάξουσι τὴν πόλιν ἀποθανόντεσ. τοῦτον μόνον ὧν Κάτων εἶπε διασῴζεσθαί φασι τόν λόγον, Κικέρωνοσ τοῦ ὑπάτου τοὺσ διαφέροντασ ὀξύτητι τῶν γραφέων σημεῖα προδιδάξαντοσ ἐν μικροῖσ καὶ βραχέσι τύποισ πολλῶν γραμμάτων ἔχοντα δύναμιν, εἶτα ἄλλον ἀλλαχόσε τοῦ βουλευτηρίου σποράδην ἐμβαλόντοσ.

οὔπω γὰρ ἤσκουν οὐδ’ ἐκέκτηντο τοὺσ καλουμένουσ σημειογράφουσ, ἀλλὰ τότε πρῶτον εἰσ ἴχνοσ τι καταστῆναι λέγουσιν. ἐκράτησε δ’ οὖν ὁ Κάτων καὶ μετέστησε τὰσ γνώμασ, ὥστε θάνατον καταψηφίσασθαι τῶν ἀνδρῶν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION