Plutarch, Cato the Younger, chapter 22 4:

(플루타르코스, Cato the Younger, chapter 22 4:)

Καῖσαρ δὲ ἀναστάσ, ἅτε δὴ καὶ δεινὸσ εἰπεῖν καὶ πᾶσαν ἐν τῇ πόλει μεταβολὴν καὶ κίνησιν ὥσπερ ὕλην ὧν αὐτὸσ διενοεῖτο βουλόμενοσ αὔξειν μᾶλλον ἢ σβεννυμένην περιορᾶν, ἐπαγωγὰ πολλὰ καὶ φιλάνθρωπα διαλεχθείσ ἀποκτεῖναι μὲν ἀκρίτουσ οὐκ εἰά τοὺσ ἄνδρασ, εἱρχθέντασ δὲ τηρεῖν ἐκέλευσεν, οὕτω δὲ τὰσ γνώμασ μετέστησε τῆσ βουλῆσ, φοβηθείσησ τὸν δῆμον, ὥστε καὶ Σιλανὸν ἔξαρνον εἶναι καὶ λέγειν ὡσ οὐδ’ αὐτὸσ εἴποι θάνατον, ἀλλὰ εἱργμόν·

SEARCH

MENU NAVIGATION