Plutarch, Cato the Younger, chapter 20

(플루타르코스, Cato the Younger, chapter 20)

πολλῶν δὲ αὑτὸν ἐπὶ δημαρχίαν καλούντων οὐκ ᾤετο καλῶσ ἔχειν μεγάλησ ἐξουσίασ καὶ ἀρχῆσ, ὥσπερ ἰσχυροῦ φαρμάκου, δύναμιν ἐν πράγμασιν οὐκ ἀναγκαίοισ ἐξαναλῶσαι. καὶ ἅμα, σχολῆσ οὔσησ τῶν δημοσίων, παραλαβὼν βιβλία καὶ φιλοσόφουσ ἐβάδιζεν εἰσ Λευκανίαν, ἀγροὺσ αὐτόθι κεκτημένοσ ἔχοντασ οὐκ ἀνελευθέρουσ διατριβάσ· εἶτα καθ’ ὁδὸν πολλοῖσ τισιν ὑποζυγίοισ καὶ σκεύεσι καὶ ἀκολούθοισ ἀπαντήσασ καὶ πυθόμενοσ Νέπωτα Μέτελλον εἰσ Ῥώμην ἐπανέρχεσθαι δημαρχίαν μετιέναι παρεσκευασμένον, ἐπέστη σιωπῇ, καὶ διαλιπὼν μικρόν ἐκέλευσεν ἀναστρέφειν ὀπίσω τοὺσ ἑαυτοῦ.

"ὅτι καὶ καθ’ αὑτὸν ὑπὸ ἐμπληξίασ φοβερόσ ἐστι Μέτελλοσ, καὶ νῦν ἐκ τῆσ Πομπηϊού γνώμησ ἀφιγμένοσ εἰσ τὴν πολιτείαν ἐμπεσεῖται δίκην σκηπτοῦ πάντα πράγματα ταράττων; "οὔκουν σχολῆσ οὐδὲ ἀποδημίασ καιρόσ, ἀλλὰ δεῖ κρατῆσαι τοῦ ἀνδρόσ, ἢ καλῶσ ἀποθανεῖν ὑπὲρ τῆσ ἐλευθερίασ ἀγωνιζόμενον" ὅμωσ δὲ τῶν φίλων παραινεσάντων ἀφίκετο πρῶτον εἰσ τὰ χωρία καὶ διέτριψεν οὐ πολὺν χρόνον, εἶτα ἐπανῆκεν εἰσ πόλιν. ἑσπέρασ δὲ ἐλθών εὐθὺσ ἑώθεν εἰσ ἀγορὰν κατέβαινε δημαρχίαν μετιών, ὡσ ἀντιταξόμενοσ πρὸσ τὸν Μέτελλον.

τὸ γὰρ ἰσχυρὸν ἢ ἀρχὴ πρὸσ τὸ κωλύειν ἔχει μᾶλλον ἢ πρὸσ τὸ πράττειν κἂν πάντεσ οἱ λοιποὶ παρ’ ἕνα ψηφίσωνται, τοῦ μὴ θέλοντοσ μηδὲ ἐῶντοσ τὸ κράτοσ ἐστί.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION