Plutarch, Cato the Younger, chapter 16

(플루타르코스, Cato the Younger, chapter 16)

ἐπανελθὼν δὲ εἰσ Ῥώμην τὸν μὲν ἄλλον χρόνον κατ’ οἶκον Ἀθηνοδώρῳ συνών, ἢ κατ’ ἀγορὰν τοῖσ φίλοισ παριστάμενοσ διετέλεσεν. ἐπιβάλλουσαν δὲ αὐτῷ τὴν ταμιευτικὴν ἀρχὴν οὐ πρότερον μετῆλθεν ἢ τούσ τε νόμουσ ἀναγνῶναι τοὺσ ταμιευτικοὺσ καὶ διαπυθέσθαι τῶν ἐμπείρων ἕκαστα καὶ τύπῳ τινὶ τῆσ ἀρχῆσ τὴν δύναμιν περιλαβεῖν. ὅθεν εὐθὺσ εἰσ τὴν ἀρχὴν καταστάσ μεγάλην ἐποίησε μεταβολὴν τῶν περὶ τὸ ταμιεῖον ὑπηρετῶν καὶ γραμματέων, οἳ διὰ χειρὸσ ἀεὶ τὰ δημόσια γράμματα καὶ τοὺσ νόμουσ ἔχοντεσ, εἶτα νέουσ ἄρχοντασ παραλαμβάνοντεσ δι’ ἀπειρίαν καὶ ἄγνοιαν ἀτεχνῶσ διδασκάλων ἑτέρων καὶ παιδαγωγῶν δεομένουσ, οὐχ ὑφίεντο τῆσ ἐξουσίασ ἐκείνοισ , ἀλλὰ ἦσαν ἄρχοντεσ αὐτοί, μέχρι οὗ Κάτων ἐπιστὰσ τοῖσ πράγμασι νεανικῶσ, οὐκ ὄνομα καὶ τιμὴν ἔχων ἄρχοντοσ, ἀλλὰ καὶ νοῦν καὶ φρόνημα καὶ λόγον, ὑπηρέταισ, ὅπερ ἦσαν, ἠξίου χρῆσθαι τοῖσ γραμματεῦσι, τὰ μὲν·

ἐξελέγχων κακουργοῦντασ αὐτούσ, τὰ δὲ ἁμαρτά·

νοντασ ἀπειρίᾳ διδάσκων, ὡσ δὲ ἦσαν ἰταμοὶ καὶ τοὺσ ἄλλουσ ἐθώπευον ὑποτρέχοντεσ, ἐκείνῳ δὲ ἐπολέμουν, τὸν μὲν πρῶτον αὐτῶν καταγνοὺσ περὶ πίστιν ἐν κληρονομίᾳ γεγονέναι πονηρόν ἀπήλασε τοῦ ταμιείου, δευτέρῳ δέ τινὶ ῥᾳδιουργίασ προὔθηκε κρίσιν, ᾧ Κάτλοσ Λουτάτιοσ ὁ τιμητὴσ ἀνέβη βοηθήσων, ἀνὴρ μέγα τὸ τῆσ ἀρχῆσ ἔχων ἀξίωμα, τὸ δὲ τῆσ ἀρετῆσ ἔχων μέγιστον, ὡσ πάντων δικαιοσύνῃ καὶ σωφροσύνῃ Ῥωμαίων διαφέρων ἦν δὲ καὶ τοῦ Κάτωνοσ ἐπαινέτησ καὶ συνήθησ διὰ τὸν βίον. ὡσ οὖν ἡττώμενοσ τοῖσ δικαίοισ ἐξῃτεῖτο φανερῶσ τὸν ἄνθρωπον, οὐκ εἰά ταῦτα ποιεῖν αὐτὸν ὁ Κάτων.

"ὦ Κάτλε, σὲ τὸν τιμητὴν καὶ τοὺσ ἡμετέρουσ βίουσ ὀφείλοντα δοκιμάζειν ὑπὸ τῶν ἡμετέρων ὑπηρετῶν ἐκβάλλεσθαι.

ταύτην τὴν φωνὴν ἀφέντοσ τοῦ Κάτωνοσ, ὁ Κάτλοσ προσέβλεψε μὲν αὐτὸν ὡσ ἀμειψόμενοσ, εἶπε δὲ οὐδέν, ἀλλ’,’ εἴτε ὑπ’ ὀργῆσ εἴτε ὑπ’’ αἰσχύνησ ἀπῆλθε σιωπῇ διηπορημένοσ. οὐ μὴν ἥλω γε ὁ ἄνθρωποσ, ἀλλ’ ἐπεὶ μιᾷ ψήφῳ τὰσ ἀφιείσασ ὑπερέβαλλον αἱ καθαιροῦσαι καὶ Λόλλιοσ Μᾶρκοσ εἷσ, συνάρχων τοῦ Κάτωνοσ, ὑπὸ ἀσθενείασ ἀπελέλειπτο τῆσ δίκησ, πέμπει πρὸσ τοῦτον ὁ Κάτλοσ δεόμενοσ βοηθῆσαι τῷ ἀνθρώπῳ·

κἀκεῖνοσ ἐν φορείῳ κομισθεὶσ μετὰ τὴν δίκην ἔθετο τὴν ἀπολύουσαν. οὐ μὴν ἐχρήσατό γε τῷ γραμματεῖ ὁ Κάτων, οὐδὲ τὸν μισθὸν ἀπέδωκεν, οὐδὲ ὅλωσ ἐνάριθμον τοῦ Λολλίου τὴν ψῆφον ἔσχεν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION