Plutarch, Cato the Younger, chapter 13

(플루타르코스, Cato the Younger, chapter 13)

ἐν δὲ Συρίᾳ καὶ γελοῖόν τι λέγεται παθεῖν. βαδίζων γὰρ εἰσ Ἀντιόχειαν εἶδε περὶ τὰσ πύλασ ἔξω πλῆθοσ ἀνθρώπων ἑκατέρωθεν τῆσ ὁδοῦ παρακεκριμένων, ἐν οἷσ ἔφηβοι μὲν χωρὶσ ἐν χλαμύσι καὶ παῖδεσ ἑτέρωθεν κοσμίωσ εἱστήκεσαν, ἐσθῆτασ δὲ καθαρὰσ ἔνιοι καὶ στεφάνουσ εἶχον, ἱερεῖσ θεῶν ὄντεσ ἢ ἄρχοντεσ, πάντων οὖν μᾶλλον οἰηθεὶσ ὁ Κάτων αὐτῷ τινα πράττεσθαι τιμὴν καὶ δεξίωσιν ὑπὸ τῆσ πόλεωσ, ὠργίζετο μὲν τοῖσ προπεμφθεῖσι τῶν ἰδίων, ὡσ μὴ κωλύσασιν, ἐκέλευσε δὲ καταβῆναι τοὺσ φίλουσ, καὶ πεζῇ προῄει μετ’ αὐτῶν, ὡσ δ’ ἐγγὺσ ἦσαν, ὁ πάντα διακοσμῶν ἐκεῖνα καὶ τὸν ὄχλον εἰσ τάξιν καθιστάσ, ἀνὴρ πρεσβύτεροσ ἤδη, ῥάβδον ἐν τῇ χειρὶ καὶ στέφανον κρατῶν, ἀπήντησε τῷ Κάτωνι πρὸ τῶν ἄλλων, καὶ μηδὲ ἀσπασάμενοσ ἠρώτα ποῦ Δημήτριον ἀπολελοίπασι καὶ πηνίκα παρέσται. Πομπηϊού δὲ ἦν γεγονὼσ ὁ Δημήτριοσ οἰκέτησ·

ἄλλο δὲ οὐδὲν ἐφθέγξατο, χρόνῳ δὲ ὕστερον εἰώθει γελᾶν καὶ αὐτὸσ ἐπὶ τούτῳ, καὶ διηγούμενοσ καὶ μνημονεύων.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION