Plutarch, Cato the Younger, chapter 11

(플루타르코스, Cato the Younger, chapter 11)

ἔτι δὲ αὐτοῦ περὶ τὴν στρατείαν ὄντοσ ὁ ἀδελφὸσ εἰσ τὴν Ἀσίαν βαδίζων ἐνόσησε περὶ Θρᾴκην ἐν Αἴνῳ. καὶ γράμματα μὲν εὐθὺσ ἧκε πρὸσ τὸν Κάτωνα· χειμῶνοσ δὲ πολλοῦ κατέχοντοσ τὴν θάλατταν καὶ νεὼσ ἱκανῆσ μεγέθει μὴ παρούσησ, εἰσ μικρὰν ὁλκάδα μόνον δύο φίλουσ καὶ τρεῖσ οἰκέτασ ἀναλαβὼν ἐκ Θεσσαλονίκησ ἀνήχθη· καὶ παρ’ οὐδὲν ἐλθὼν καταποντωθῆναι, τύχῃ τινὶ παραλόγῳ σωθεὶσ ἄρτι τεθνηκότοσ τοῦ Καιπίωνοσ, ἐμπαθέστερον ἔδοξεν ἢ φιλοσοφώτερον ἐνεγκεῖν τὴν συμφοράν, οὐ μόνον κλαυθμοῖσ καὶ περιπτύξεσι τοῦ νεκροῦ καὶ βαρύτητι λύπησ, ἀλλὰ καὶ δαπάνῃ περὶ τὴν ταφὴν καὶ πραγματείαισ θυμιαμάτων καὶ ἱματίων πολυτελῶν συγκατακαέντων καὶ μνήματοσ ξεστοῦ λίθων Θασίων ἀπὸ ταλάντων ὀκτὼ κατασκευασθέντοσ ἐν τῇ Αἰνίων ἀγορᾷ.

ταῦτα γὰρ ἔνιοι ἐσυκοφάντουν πρὸσ τὴν ἄλλην ἀτυφίαν τοῦ Κάτωνοσ, οὐ καθορῶντεσ ὅσον ἐν τῷ πρὸσ ἡδονὰσ καὶ φόβουσ καὶ δεήσεισ ἀναισχύντουσ ἀγνάμπτῳ καὶ στερρῷ τοῦ ἀνδρὸσ τὸ ἥμερον ἐνῆν καὶ φιλόστοργον.

εἰσ δὲ ταῦτα καὶ πόλεισ αὐτῷ καὶ δυνάσται πολλὰ κατὰ τιμὴν τοῦ τεθνεῶτοσ ἔπεμπον, ὧν ἐκεῖνοσ χρήματα μὲν παρ’ οὐδενὸσ ἐδέξατο, θυμιάματα δὲ καὶ κόσμον ἐλάμβανε, τὴν τιμὴν ἀποδιδοὺσ τοῖσ πέμπουσι. τῆσ δὲ κληρονομίασ εἰσ αὐτόν τε καὶ θυγάτριον τοῦ Καιπίωνοσ ἡκούσησ, οὐθὲν ὧν ἀνάλωσε περὶ τὸν τάφον ἀπῄτησεν ἐν τῇ νεμήσει.

καὶ ταῦτα πράξαντοσ αὐτοῦ καὶ πράττοντοσ, ἦν ὁ γράψασ ὅτι κοσκίνῳ τὴν τέφραν τοῦ νεκροῦ μετέβαλε καὶ διήθησε, χρυσίον ζητῶν κατακεκαυμένον. οὕτωσ οὐ τῷ ξίφει μόνον, ἀλλὰ καὶ τῷ γραφείῳ τὸ ἀνυπεύθυνον καὶ τὸ ἀνυπόδικον ἐπίστευσεν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION