Plutarch, Cato the Younger, chapter 9

(플루타르코스, Cato the Younger, chapter 9)

ἀποδειχθεὶσ δὲ χιλίαρχοσ εἰσ Μακεδονίαν ἐπέμπετο πρὸσ Ῥούβριον τὸν στρατηγόν. ἔνθα δὴ λέγεται τῆσ γυναικὸσ ἀχθομένησ καὶ δακρυούσησ ἕνα τῶν φίλων τοῦ Κάτωνοσ Μουνάτιον εἰπεῖν· "ὦἈτιλία, θάρσει· "τοῦτον ἐγώ σοι φυλάξω. "ἄγε, ὅπωσ, ὦ Μουνάτιε, τῇ Ἀτιλίᾳ τὴν ὑπόσχεσιν ἐμπεδώσεισ, μήτε ἡμέρασ ἐμοῦ μήτε νυκτὸσ ἀφιστάμενοσ. ἐκ δὲ τούτου δύο κλίνασ εἰσ ταὐτὸ δωμάτιον ἐκέλευε τίθεσθαι, καὶ τὸν Μουνάτιον οὕτωσ ἀεὶ καθεύδειν μετὰ παιδιᾶσ φυλασσόμενον ὑπὸ τοῦ Κάτωνοσ.

εἵποντο δὲ αὐτῷ πεντεκαίδεκα μὲν οἰκέται, δύο δ ὲ ἀπελεύθεροι, φίλοι δὲ τέσσαρεσ, ὧν ὀχουμένων ἵπποισ αὐτὸσ ἀεὶ περιπατῶν ἑκάστῳ παρέβαλλεν ἐν μέρει προσδιαλεγόμενοσ. ἐπεὶ δὲ ἧκεν εἰσ τὸ στρατόπεδον, πλειόνων ταγμάτων ὄντων, ἑνὸσ ἄρχων ἀποδειχθεὶσ ὑπὸ τοῦ στρατηγοῦ, τῆσ μὲν ἰδίασ ἀρετῆσ, μιᾶσ οὔσησ, μικρὸν ἔργον ἡγεῖτο καὶ οὐκ ἀνύσιμον τὴν ἐπίδειξιν, αὑτῷ δὲ ποιῆσαι τοὺσ ἀρχομένουσ ὁμοίουσ μάλιστα φιλοτιμούμενοσ οὐ τὸν φόβον ἀφεῖλε τῆσ ἐξουσίασ, ἀλλὰ προσέθηκε τὸν λόγον ᾧ πείθων περὶ ἑκάστου καὶ διδάσκων, ἑπομένησ τιμῆσ καὶ κολάσεωσ, χαλεπὸν ἦν εἰπεῖν πότερον εἰρηνικοὺσ μᾶλλον ἢ πολεμικούσ καὶ προθυμοτέρουσ ἢ δικαιοτέρουσ παρεσκεύασε τοὺσ ἄνδρασ· τοῦτο πλεῖστον ὑπῆρχεν αὐτῷ, καὶ δόξα καὶ χάρισ καὶ ὑπερβάλλουσα τιμὴ καὶ φιλοφροσύνη παρὰ τῶν στρατιωτῶν, ἃ γὰρ ἑτέροισ ἐπέταττεν ἑκουσίωσ διαπονῶν, καὶ στολὴν μὲν καὶ δίαιταν καὶ πορείαν ἐκείνοισ μᾶλλον ἢ τοῖσ ἄρχουσιν ὁμοιούμενοσ, ἤθει δὲ καὶ φρονήματι καὶ λόγῳ πάντασ ὑπεραίρων τοὺσ αὐτοκράτορασ καὶ στρατηγοὺσ προσαγορευομένουσ, ἔλαθε διὰ τούτων ἅμα τὴν πρὸσ αὑτὸν εὔνοιαν ἐνεργασάμενοσ τοῖσ ἀνδράσιν.

ἀρετῆσ γὰρ ἀληθινὸσ οὐκ ἐγγίνεται ζῆλοσ ἢ δι’ ἄκρασ τοῦ παραδιδόντοσ εὐνοίασ καὶ τιμῆσ·

οἱ δὲ ἄνευ τοῦ φιλεῖν ἐπαινοῦντεσ τοὺσ ἀγαθοὺσ αἰδοῦνται τὴν δόξαν αὐτῶν, οὐ θαυμάζουσι δὲ τὴν ἀρετὴν οὐδὲ μιμοῦνται.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION