Plutarch, Cato the Younger, chapter 8

(플루타르코스, Cato the Younger, chapter 8)

τοῦ δὲ δουλικοῦ πολέμου συνεστῶτοσ, ὃν Σπαρτάκειον ἐκάλουν, Γέλλιοσ μὲν ἐστρατήγει, Κάτων δὲ τῆσ στρατείασ μετεῖχεν ἐθελοντὴσ, διὰ τὸν ἀδελφόν· ἐχιλιάρχει γὰρ ὁ ἀδελφὸσ αὐτοῦ Καιπίων. ὁ δὲ Γέλλιοσ ἀριστεῖα καὶ τιμὰσ αὐτῷ διαπρεπεῖσ ἔγραψεν, ἃσ ἐκεῖνοσ οὐκ ἔλαβεν οὐδὲ προσήκατο, φήσασ ἄξιον μηθὲν εἰργάσθαι τιμῶν, ἔκ τε δὴ τούτων ἀλλόκοτοσ ἐδόκει, καὶ νόμου γραφέντοσ ὅπωσ τοῖσ παραγγέλλουσιν εἰσ ἀρχὴν ὀνοματολόγοι μὴ παρῶσι, χιλιαρχίαν μετιὼν μόνοσ ἐπείθετο τῷ νόμῳ καὶ δι’ αὑτοῦ ποιησάμενοσ ἔργον ἀσπάζεσθαι καὶ προσαγορεύειν τοὺσ ἐντυγχάνοντασ, οὐδὲ αὐτοῖσ ἀνεπαχθὴσ ἦν τοῖσ ἐπαινοῦσιν, ὅσον μᾶλλον ἐνόουν τὸ καλὸν ὧν ἐπετήδευε, τὸ δυσμίμητον αὐτῶν βαρυνομένοισ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION