Plutarch, Cato the Younger, chapter 5

(플루타르코스, Cato the Younger, chapter 5)

ἡ δὲ καλουμένη Πορκία βασιλικὴ τιμητικὸν ἦν ἀνάθημα τοῦ παλαιοῦ Κάτωνοσ, εἰωθότεσ οὖν ἐκεῖ χρηματίζειν οἱ δήμαρχοι, Καὶ κίονοσ τοῖσ δίφροισ ἐμποδὼν εἶναι δοκοῦντοσ, ἔγνωσαν ὑφελεῖν αὐτὸν ἢ μεταστῆσαι. τοῦτο Κάτωνα πρῶτον εἰσ ἀγορὰν ἄκοντα προήγαγεν· ἀντέστη γὰρ αὐτοῖσ, Καὶ πεῖραν ἅμα τοῦ λόγου Καὶ τοῦ φρονήματοσ δούσ ἐθαυμάσθη. καὶ γὰρ ὁ λόγοσ νεαρὸν μὲν οὐδὲν οὐδὲ κομψὸν εἶχεν, ἀλλ’ ἦν ὄρθιοσ Καὶ περιπληθὴσ Καὶ τραχύσ, οὐ μὴν ἀλλὰ Καὶ χάρισ ἀγωγὸσ ἀκοῆσ ἐπέτρεχε τῇ τραχύτητι τῶν νοημάτων, Καὶ τὸ ἦθοσ αὐτοῦ καταμιγνύμενον ἡδονήν τινα Καὶ μειδίαμα τῷ σεμνῷ παρεῖχεν οὐκ ἀπάνθρωπον.

ἡ δὲ φωνὴ μεγέθει μὲν ἀποχρῶσα Καὶ διαρκὴσ εἰσ τοσοῦτον ἐξικέσθαι δῆμον, ἰσχὺν δὲ Καὶ τόνον ἄρρηκτον εἶχε Καὶ ἄτρυτον· ἡμέραν γὰρ ὅλην εἰπὼν πολλάκισ οὐκ ἀπηγόρευσε. τότε δ’ οὖν κρατήσασ τῆσ δίκησ πάλιν ἑαυτὸν εἰσ τὴν σιωπὴν Καὶ τὴν ἄσκησιν συνέστειλε·

καὶ διεπόνει τὸ σῶμα γυμνασίοισ ἐνεργοῖσ, ἐθιζόμενοσ ἀνέχεσθαι Καὶ καύματα Καὶ νιφετὸν ἀκαλύπτῳ κεφαλῇ, Καὶ βαδίζειν ἐν ταῖσ ὁδοῖσ πᾶσαν ὡρ́αν ἄτερ ὀχήματοσ, τῶν δὲ φίλων οἱ συνεκδημοῦντεσ ἵπποισ ἐχρῶντο, Καὶ πολλάκισ ἑκάστῳ παρέβαλλεν ὁ Κάτων ἐν μέρει προσδιαλεγόμενοσ, περιπατῶν αὐτὸσ ὀχουμένων. θαυμαστῇ δὲ Καὶ περὶ τὰσ νόσουσ ὑπομονῇ μετ’ ἐγκρατείασ ἐχρῆτο· πυρέττων γὰρ μόνοσ ἐφ’ ἑαυτοῦ διημέρευε μηδένα προσιέμενοσ, ἄχρι οὗ βέβαιον αἴσθοιτο ῥᾳστώνην καὶ μεταβολὴν τοῦ νοσήματοσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION