Plutarch, Ἀριστείδης, chapter 10 7:

(플루타르코스, Ἀριστείδης, chapter 10 7:)

ταῦτα ἀκούσαντεσ οἱ Ἔφοροι μεθ’ ἡμέραν μὲν ἐδόκουν παίζειν καὶ ῥᾳθυμεῖν ἑορτάζοντεσ· ἦν γὰρ αὐτοῖσ Υἁκίνθια· νυκτὸσ δὲ πεντακισχιλίουσ Σπαρτιατῶν ἐπιλέξαντεσ, ὧν ἕκαστοσ ἑπτὰ περὶ αὑτὸν εἵλωτασ εἶχεν, ἐξέπεμψαν οὐκ εἰδότων τῶν Ἀθηναίων. ἐπεὶ δὲ πάλιν ἐγκαλῶν ὁ Ἀριστείδησ προσῆλθεν, οἱ δὲ σὺν γέλωτι ληρεῖν αὐτὸν ἔφασκον καὶ καθεύδειν, ἤδη γὰρ ἐν Ὀρεστείῳ τὸν στρατὸν εἶναι πορευόμενον ἐπὶ τοὺσ ξένουσ ξένουσ γὰρ ἐκάλουν τοὺσ Πέρσασ, οὐ κατὰ καιρὸν ἔφη παίζειν αὐτοὺσ ὁ Ἀριστείδησ, ἀντὶ τῶν πολεμίων τοὺσ φίλουσ ἐξαπατῶντασ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION