Plutarch, Antony, chapter 69 4:

(플루타르코스, Antony, chapter 69 4:)

Ἀντώνιοσ δὲ τὴν πόλιν ἐκλιπὼν καὶ τὰσ μετὰ τῶν φίλων διατριβάσ, οἴκησιν ἔναλον κατεσκεύαζεν αὑτῷ περὶ τὴν Φάρον, εἰσ τὴν θάλασσαν χῶμα προβαλών· καὶ διῆγεν αὐτόθι φυγὰσ ἀνθρώπων, καὶ τὸν Τίμωνοσ ἀγαπᾶν καὶ ζηλοῦν βίον ἔφασκεν, ὡσ δὴ πεπονθὼσ ὅμοια· καὶ γὰρ αὐτὸσ ἀδικηθεὶσ ὑπὸ φίλων καὶ ἀχαριστηθείσ, διὰ τοῦτο καὶ πᾶσιν ἀνθρώποισ ἀπιστεῖν καὶ δυσχεραίνειν.

SEARCH

MENU NAVIGATION