Plutarch, Amatorius, section 14 1:

(플루타르코스, Amatorius, section 14 1:)

ἀποκριναμένου δὲ τοῦ Πεμπτίδου θεὸν ἡγεῖσθαι τὸν Ἄρην κοσμοῦντα τὸ θυμοειδὲσ ἡμῶν καὶ ἀνδρῶδεσ; "τὸ μὲν παθητικόν, ὦ Πεμπτίδη, καὶ πολεμικὸν καὶ ἀντίπαλον θεὸν ἔχει, τὸ δὲ φιλητικὸν καὶ κοινωνικὸν καὶ συνελευστικὸν ἄθεόν ἐστι; "καὶ κτείνοντασ μὲν ἄρα καὶ κτεινομένουσ ἀνθρώπουσ ὅπλα τε καὶ βέλη καὶ τειχομαχίασ καὶ λεηλασίασ ἔστι τισ ἐφορῶν καὶ βραβεύων θεὸσ Ἐνυάλιοσ καὶ Στράτιοσ· "πάθουσ δὲ γάμου καὶ φιλότητοσ εἰσ ὁμοφροσύνην καὶ κοινωνίαν τελευτώσησ οὐδεὶσ θεῶν μάρτυσ οὐδ’ ἐπίσκοποσ οὐδ’ ἡγεμὼν ἢ συνεργὸσ ἡμῖν γέγονεν; "ἀλλὰ δορκάδασ μὲν θηρεύουσι καὶ λαγωοὺσ καὶ ἐλάφουσ ἀγρότερόσ τισ συνεπιθωΰσσει καὶ συνεξορμᾷ θεόσ, εὔχονται δ’ Ἀρισταίῳ δολοῦντεσ ὀρύγμασι καὶ βρόχοισ λύκουσ καὶ ἄρκτουσ, ὃσ πρῶτοσ θήρεσσιν ἔπηξε ποδάγρασ· "ὁ δ’ Ἡρακλῆσ ἕτερον θεὸν παρακαλεῖ μέλλων, ἐπὶ τὸν ὄρνιν αἴρεσθαι τὸ τόξον, ὡσ Αἰσχύλοσ φησίν, ἀγρεὺσ δ’ Ἀπόλλων ὀρθὸν ἰθύνοι βέλοσ· "ἀνδρὶ δὲ τὸ κάλλιστον ἐπιχειροῦντι θήραμα φιλίαν ἑλεῖν οὔτε θεὸσ οὔτε δαίμων ἀπευθύνει καὶ συνεφάπτεται τῆσ ὁρμῆσ; "ἐγὼ μὲν γὰρ οὐδὲ δρυὸσ οὐδὲ μορίασ οὐδ’ ἣν Ὅμηροσ ἡμερίδα σεμνύνων προσεῖπεν ἀκαλλέστερον ἔρνοσ οὐδὲ φαυλότερον ἡγοῦμαι φυτὸν ἄνθρωπον, ὦ φίλε Δαφναῖε, βλαστήσεωσ ὁρμὴν ἔχοντα διαφαίνουσαν ὡρ́αν καὶ κάλλοσ ἅμα σώματοσ καὶ ψυχῆσ.

SEARCH

MENU NAVIGATION