Plutarch, Amatorius, section 8

(플루타르코스, Amatorius, section 8)

"ὅτι κινδυνεύομεν ἀναστρέφειν ἀτόπωσ καὶ γελοίωσ τὸν Ἡσίοδον, ἂν ἐκείνου λέγοντοσ μήτε τριηκόντων ἐτέων μάλα πόλλ’ ἀπολείπων μήτ’ ἐπιθεὶσ μάλα πολλὰ γάμοσ δέ τοι ὡρ́ιοσ οὗτοσ· "ἡ δὲ γυνὴ τέτορ’ ἡβώοι, πέμπτῳ δὲ γαμοῖτο· "σχεδὸν ἡμεῖσ ἔτεσι τοσούτοισ γυναικὶ πρεσβυτέρᾳ, καθαπερεὶ φοίνικασ ἢ σῦκ̓ ἐρινεοῖσ, ὄμφακα καὶ ἀώρον ἄνδρα περιάψωμεν. "ἐρᾶται γὰρ αὐτοῦ νὴ Δία καὶ κάεται· "τίσ οὖν ὁ κωλύων ἐστὶ κωμάζειν ἐπὶ θύρασ, ᾄδειν τὸ παρακλαυσίθυρον, ἀναδεῖν τὰ εἰκόνια, παγκρατιάζειν πρὸσ τοὺσ ἀντεραστάσ; "ταῦτα γὰρ ἐρωτικά· "καὶ καθείσθω τὰσ ὀφρῦσ καὶ παυσάσθω τρυφῶσα, σχῆμα λαβοῦσα τῶν τοῦ πάθουσ οἰκείων. "εἰ δ’ αἰσχύνεται καὶ σωφρονεῖ, κοσμίωσ οἴκοι καθήσθω περιμένουσα τοὺσ μνωμένουσ καὶ σπουδάζοντασ. "ἐρᾶν δὲ φάσκουσαν γυναῖκα φυγεῖν τισ ἂν ἔχοι καὶ βδελυχθείη, μήτι γε λάβοι γάμου ποιησάμενοσ ἀρχὴν τὴν τοιαύτην ἀκρασίαν.

SEARCH

MENU NAVIGATION