Plutarch, Alexander, chapter 76 3:

(플루타르코스, Alexander, chapter 76 3:)

ἑβδόμῃ σφόδρα πυρέττων ἔθυσεν ἐξαρθεὶσ πρὸσ τὰ ἱερά τῶν δὲ ἡγεμόνων ἐκέλευε τοὺσ μεγίστουσ διατρίβειν ἐν τῇ αὐλῇ, ταξιάρχουσ δὲ καὶ πεντακοσιάρχουσ ἔξω νυκτερεύειν. εἰσ δὲ τὰ πέραν βασίλεια διακομισθεὶσ τῇ ἕκτῃ μικρὸν ὕπνωσεν, ὁ δὲ πυρετὸσ οὐκ ἀνῆκεν. ἐπελθόντων δὲ τῶν ἡγεμόνων ἦν ἄφωνοσ, ὁμοίωσ δὲ καὶ τὴν πέμπτην διὸ καὶ τοῖσ Μακεδόσιν ἔδοξε τεθνάναι, καὶ κατεβόων ἐλθόντεσ ἐπὶ τὰσ θύρασ, καὶ διηπειλοῦντο τοῖσ ἑταίροισ ἑώσ ἐβιάσαντο καὶ τῶν θυρῶν αὐτοῖσ ἀνοιχθεισῶν ἐν τοῖσ χιτῶσι καθ’ ἕνα πάντεσ παρὰ τὴν κλίνην παρεξῆλθον.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION