Plutarch, Alexander, chapter 71 2:

(플루타르코스, Alexander, chapter 71 2:)

διὸ καὶ τοὺσ ἀσθενεῖσ καὶ πεπηρωμένουσ αὐτοῦ καταπέμποντοσ ἐπὶ θάλατταν ὕβριν ἔφασαν εἶναι καὶ προπηλακισμόν, ἀνθρώποισ ἀποχρησάμενον εἰσ ἅπαντα νῦν ἀποτίθεσθαι σὺν αἰσχύνῃ καὶ προσρίπτειν ταῖσ πατρίσι καὶ τοῖσ γονεῦσιν, οὐ τοιούτουσ παραλαβόντα. πάντασ οὖν ἐκέλευον ἀφιέναι καὶ πάντασ ἀχρήστουσ νομίζειν Μακεδόνασ, ἔχοντα τοὺσ νέουσ τούτουσ πυρριχιστάσ, σὺν οἷσ ἐπιὼν κατακτήσεται τὴν οἰκουμένην.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION