Plutarch, Aemilius Paulus, chapter 39 3:

(플루타르코스, Aemilius Paulus, chapter 39 3:)

καὶ συμπερανθείσησ, ὡσ προείρηται, τῆσ θυσίασ ὑποστρέψασ οἴκαδε καὶ κατακλιθείσ, πρὶν αἰσθέσθαι καὶ νοῆσαι τὴν μεταβολήν, ἐν ἐκστάσει καὶ παραφορᾷ τῆσ διανοίασ γενόμενοσ τριταῖοσ ἐτελεύτησεν, οὐδενὸσ ἐνδεὴσ οὐδ’ ἀτελὴσ τῶν πρὸσ εὐδαιμονίαν νενομισμένων γενόμενοσ, καὶ γὰρ ἡ περὶ τὴν ἐκφορὰν πομπὴ θαυμασμὸν ἔσχε, καὶ ζῆλον ἐπικοσμοῦντα τὴν ἀρετὴν τοῦ ἀνδρὸσ τοῖσ ἀρίστοισ καὶ μακαριωτάτοισ ἐνταφίοισ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION