Plutarch, Aemilius Paulus, chapter 38 5:

(플루타르코스, Aemilius Paulus, chapter 38 5:)

ἐδήλωσαν δὲ μετὰ τῶν ἄλλων καλῶν καὶ τιμητείασ αὐτὸν ἀξιώσαντεσ, ἥτισ ἐστὶν ἀρχὴ πασῶν ἱερωτάτη καὶ δυναμένη μέγα πρόσ τε τἆλλα καὶ πρόσ ἐξέτασιν βίων. ἐκβαλεῖν τε γὰρ ἔξεστι συγκλήτου τὸν ἀπρεπῶσ ζῶντα τοῖσ τιμηταῖσ, καὶ προγράψαι τὸν ἄριστον, ἵππου τ’ ἀφαιρέσει τῶν νέων ἀτιμάσαι τὸν ἀκολασταίνοντα. καὶ τῶν οὐσιῶν οὗτοι τὰ τιμήματα καὶ τὰσ ἀπογραφὰσ ἐπισκοποῦσιν.

SEARCH

MENU NAVIGATION