Plato, Republic, book 8 46:

(플라톤, Republic, book 8 46:)

ὧδέ πωσ. χαλεπὸν μὲν κινηθῆναι πόλιν οὕτω συστᾶσαν· ἀλλ’ ἐπεὶ γενομένῳ παντὶ φθορά ἐστιν, οὐδ’ ἡ τοιαύτη σύστασισ τὸν ἅπαντα μενεῖ χρόνον, ἀλλὰ λυθήσεται. λύσισ δὲ ἥδε· οὐ μόνον φυτοῖσ ἐγγείοισ, ἀλλὰ καὶ ἐν ἐπιγείοισ ζῴοισ φορὰ καὶ ἀφορία ψυχῆσ τε καὶ σωμάτων γίγνονται, ὅταν περιτροπαὶ ἑκάστοισ κύκλων περιφορὰσ συνάπτωσι, βραχυβίοισ μὲν βραχυπόρουσ, ἐναντίοισ δὲ ἐναντίασ. γένουσ δὲ ὑμετέρου εὐγονίασ τε καὶ ἀφορίασ, καίπερ ὄντεσ σοφοί, οὓσ ἡγεμόνασ πόλεωσ ἐπαιδεύσασθε, οὐδὲν μᾶλλον λογισμῷ μετ’ αἰσθήσεωσ τεύξονται, ἀλλὰ πάρεισιν αὐτοὺσ καὶ γεννήσουσι παῖδάσ ποτε οὐ δέον.

SEARCH

MENU NAVIGATION