Plato, Republic, book 5 191:

(플라톤, Republic, book 5 191:)

ἀποδυτέον δὴ ταῖσ τῶν φυλάκων γυναιξίν, ἐπείπερ ἀρετὴν ἀντὶ ἱματίων ἀμφιέσονται, καὶ κοινωνητέον πολέμου τε καὶ τῆσ ἄλλησ φυλακῆσ τῆσ περὶ τὴν πόλιν, καὶ οὐκ ἄλλα πρακτέον· τούτων δ’ αὐτῶν τὰ ἐλαφρότερα ταῖσ γυναιξὶν ἢ τοῖσ ἀνδράσι δοτέον διὰ τὴν τοῦ γένουσ ἀσθένειαν. ὁ δὲ γελῶν ἀνὴρ ἐπὶ γυμναῖσ γυναιξί, τοῦ βελτίστου ἕνεκα γυμναζομέναισ, ἀτελῆ τοῦ γελοίου σοφίασ δρέπων καρπόν, οὐδὲν οἶδεν, ὡσ ἐοίκεν, ἐφ’ ᾧ γελᾷ οὐδ’ ὅτι πράττει·

SEARCH

MENU NAVIGATION