Plato, Republic, book 10 459:

(플라톤, Republic, book 10 459:)

μετὰ ποίασ τινὸσ ψυχῆσ ἕξεωσ κακὸν ἢ ἀγαθὸν ἐργάζεται, καὶ τί εὐγένειαι καὶ δυσγένειαι καὶ ἰδιωτεῖαι καὶ ἀρχαὶ καὶ ἰσχύεσ καὶ ἀσθένειαι καὶ εὐμαθίαι καὶ δυσμαθίαι καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα τῶν φύσει περὶ ψυχὴν ὄντων καὶ τῶν ἐπικτήτων τί συγκεραννύμενα πρὸσ ἄλληλα ἐργάζεται, ὥστε ἐξ ἁπάντων αὐτῶν δυνατὸν εἶναι συλλογισάμενον αἱρεῖσθαι, πρὸσ τὴν τῆσ ψυχῆσ φύσιν ἀποβλέποντα, τόν τε χείρω καὶ τὸν ἀμείνω βίον, χείρω μὲν καλοῦντα ὃσ αὐτὴν ἐκεῖσε ἄξει, εἰσ τὸ ἀδικωτέραν γίγνεσθαι, ἀμείνω δὲ ὅστισ εἰσ τὸ δικαιοτέραν.

SEARCH

MENU NAVIGATION