Plato, Republic, book 10 432:

(플라톤, Republic, book 10 432:)

ἑαυτοῦ δὲ προσελθόντοσ εἰπεῖν ὅτι δέοι αὐτὸν ἄγγελον ἀνθρώποισ γενέσθαι τῶν ἐκεῖ καὶ διακελεύοιντό οἱ ἀκούειν τε καὶ θεᾶσθαι πάντα τὰ ἐν τῷ τόπῳ. ὁρᾶν δὴ ταύτῃ μὲν καθ’ ἑκάτερον τὸ χάσμα τοῦ οὐρανοῦ τε καὶ τῆσ γῆσ ἀπιούσασ τὰσ ψυχάσ, ἐπειδὴ αὐταῖσ δικασθείη, κατὰ δὲ τὼ ἑτέρω ἐκ μὲν τοῦ ἀνιέναι ἐκ τῆσ γῆσ μεστὰσ αὐχμοῦ τε καὶ κόνεωσ, ἐκ δὲ τοῦ ἑτέρου καταβαίνειν ἑτέρασ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καθαράσ. καὶ τὰσ ἀεὶ ἀφικνουμένασ ὥσπερ ἐκ πολλῆσ πορείασ φαίνεσθαι ἥκειν, καὶ ἁσμένασ εἰσ τὸν λειμῶνα ἀπιούσασ οἱο͂ν ἐν πανηγύρει κατασκηνᾶσθαι, καὶ ἀσπάζεσθαί τε ἀλλήλασ ὅσαι γνώριμαι, καὶ πυνθάνεσθαι τάσ τε ἐκ τῆσ γῆσ ἡκούσασ παρὰ τῶν ἑτέρων τὰ ἐκεῖ καὶ τὰσ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὰ παρ’ ἐκείναισ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION