Plato, Republic, book 10 253:

(플라톤, Republic, book 10 253:)

οὐκοῦν τὸ μὲν πολλὴν μίμησιν καὶ ποικίλην ἔχει, τὸ ἀγανακτητικόν, τὸ δὲ φρόνιμόν τε καὶ ἡσύχιον ἦθοσ, παραπλήσιον ὂν ἀεὶ αὐτὸ αὑτῷ, οὔτε ῥᾴδιον μιμήσασθαι οὔτε μιμουμένου εὐπετὲσ καταμαθεῖν, ἄλλωσ τε καὶ πανηγύρει καὶ παντοδαποῖσ ἀνθρώποισ εἰσ θέατρα συλλεγομένοισ· ἀλλοτρίου γάρ που πάθουσ ἡ μίμησισ αὐτοῖσ γίγνεται.

SEARCH

MENU NAVIGATION