Plato, Parmenides, Philebus, Symposium, Phaedrus, Φαῖδρος 187:

(플라톤, Parmenides, Philebus, Symposium, Phaedrus, Φαῖδρος 187:)

ὁ δὲ οὔτε κέντρων ἡνιοχικῶν οὔτε μάστιγοσ ἔτι ἐντρέπεται, σκιρτῶν δὲ βίᾳ φέρεται, καὶ πάντα πράγματα παρέχων τῷ σύζυγί τε καὶ ἡνιόχῳ ἀναγκάζει ἰέναι τε πρὸσ τὰ παιδικὰ καὶ μνείαν ποιεῖσθαι τῆσ τῶν ἀφροδισίων χάριτοσ. τὼ δὲ κατ’ ἀρχὰσ μὲν ἀντιτείνετον ἀγανακτοῦντε, ὡσ δεινὰ καὶ παράνομα ἀναγκαζομένω·

SEARCH

MENU NAVIGATION