Plato, Parmenides, Philebus, Symposium, Phaedrus, Φίληβος 190:

(플라톤, Parmenides, Philebus, Symposium, Phaedrus, Φίληβος 190:)

οὐ γὰρ οὖν. τούτων τοίνυν ἑξῆσ ὀψόμεθα ἐὰν τῇδε ἀπαντῶμεν ἡδονὰσ καὶ λύπασ ψευδεῖσ ἔτι μᾶλλον ἢ ταύτασ φαινομένασ τε καὶ οὔσασ ἐν τοῖσ ζῴοισ. ποίασ δὴ καὶ πῶσ λέγεισ; εἴρηταί που πολλάκισ ὅτι τῆσ φύσεωσ ἑκάστων διαφθειρομένησ μὲν συγκρίσεσι καὶ διακρίσεσι καὶ πληρώσεσι καὶ κενώσεσι καί τισιν αὔξαισ καὶ φθίσεσι λῦπαί τε καὶ ἀλγηδόνεσ καὶ ὀδύναι καὶ πάνθ’ ὁπόσα τοιαῦτ’ ὀνόματα ἔχει συμβαίνει γιγνόμενα.

SEARCH

MENU NAVIGATION