Plato, Euthydemus, Protagoras, Gorgias, Meno, Πρωταγόρας 30:

(플라톤, Euthydemus, Protagoras, Gorgias, Meno, Πρωταγόρας 30:)

ἐπεκοινώσω οὔτε ἡμῶν τῶν ἑταίρων οὐδενί, εἴτ’ ἐπιτρεπτέον εἴτε καὶ οὐ τῷ ἀφικομένῳ τούτῳ ξένῳ τὴν σὴν ψυχήν, ἀλλ’ ἑσπέρασ ἀκούσασ, ὡσ φῄσ, ὄρθριοσ ἥκων περὶ μὲν τούτου οὐδένα λόγον οὐδὲ συμβουλὴν ποιῇ, εἴτε χρὴ ἐπιτρέπειν σαυτὸν αὐτῷ εἴτε μή, ἕτοιμοσ δ’ εἶ ἀναλίσκειν τά τε σαυτοῦ καὶ τὰ τῶν φίλων χρήματα, ὡσ ἤδη διεγνωκὼσ ὅτι πάντωσ συνεστέον Πρωταγόρᾳ, ὃν οὔτε γιγνώσκεισ, ὡσ φῄσ, οὔτε διείλεξαι οὐδεπώποτε, σοφιστὴν δ’ ὀνομάζεισ, τὸν δὲ σοφιστὴν ὅτι ποτ’ ἔστιν φαίνῃ ἀγνοῶν, ᾧ μέλλεισ σαυτὸν ἐπιτρέπειν;

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION