Plato, Cratylus, Theaetetus, Sophist, Statesman, Θεαίτητος 161:

(플라톤, Cratylus, Theaetetus, Sophist, Statesman, Θεαίτητος 161:)

" ταῦτα, ὦ Θεόδωρε, τῷ ἑταίρῳ σου εἰσ βοήθειαν προσηρξάμην κατ’ ἐμὴν δύναμιν σμικρὰ ἀπὸ σμικρῶν· εἰ δ’ αὐτὸσ ἔζη, μεγαλειότερον ἂν τοῖσ αὑτοῦ ἐβοήθησεν. παίζεισ, ὦ Σώκρατεσ· πάνυ γὰρ νεανικῶσ τῷ ἀνδρὶ βεβοήθηκασ. εὖ λέγεισ, ὦ ἑταῖρε. καί μοι εἰπέ· ἐνενόησάσ που λέγοντοσ ἄρτι τοῦ Πρωταγόρου καὶ ὀνειδίζοντοσ ἡμῖν ὅτι πρὸσ παιδίον τοὺσ λόγουσ ποιούμενοι τῷ τοῦ παιδὸσ φόβῳ ἀγωνιζοίμεθα εἰσ τὰ ἑαυτοῦ, καὶ χαριεντισμόν τινα ἀποκαλῶν, ἀποσεμνύνων δὲ τὸ πάντων μέτρον, σπουδάσαι ἡμᾶσ διεκελεύσατο περὶ τὸν αὑτοῦ λόγον;

SEARCH

MENU NAVIGATION