Pausanias, Description of Greece, Βοιωτικά, chapter 17 10:

(파우사니아스, Description of Greece, Βοιωτικά, chapter 17 10:)

Φώκου δὲ μνῆμα ὁ Βάκισ εἴρηκεν ἐπὶ αἰτίᾳ τοιᾷδε. ἡ γυνὴ τοῦ Λύκου Διόνυσον θεῶν μάλιστα ἦγεν ἐν τιμῇ· παθούσησ δὲ αὐτῆσ τὰ λεγόμενα Διόνυσοσ νεμεσᾷ τῇ Ἀντιόπῃ. ἐπίφθονοι δὲ ἀεί πωσ παρὰ θεῶν αἱ ὑπερβολαὶ τῶν τιμωριῶν εἰσι· λέγουσιν Ἀντιόπην μανῆναι καὶ ἐκστᾶσαν τῶν φρενῶν κατὰ πᾶσαν πλανᾶσθαι τὴν Ἑλλάδα, Φῶκον δὲ τὸν Ὀρνυτίωνοσ τοῦ Σισύφου περιτυχεῖν αὐτῇ καὶ ἔχειν γυναῖκα ἰασάμενον· καὶ δὴ ὁ τάφοσ ἐν κοινῷ τῇ Ἀντιόπῃ καὶ Φώκῳ πεποίηται.

SEARCH

MENU NAVIGATION