Pausanias, Description of Greece, Ἀττικά, chapter 18 13:

(파우사니아스, Description of Greece, Ἀττικά, chapter 18 13:)

Ἀδριανὸσ δὲ κατεσκευάσατο μὲν καὶ ἄλλα Ἀθηναίοισ, ναὸν Ἥρασ καὶ Διὸσ Πανελληνίου καὶ θεοῖσ τοῖσ πᾶσιν ἱερὸν κοινόν, τὰ δὲ ἐπιφανέστατα ἑκατόν εἰσι κίονεσ Φρυγίου λίθου· πεποίηνται δὲ καὶ ταῖσ στοαῖσ κατὰ τὰ αὐτὰ οἱ τοῖχοι. καὶ οἰκήματα ἐνταῦθά ἐστιν ὀρόφῳ τε ἐπιχρύσῳ καὶ ἀλαβάστρῳ λίθῳ, πρὸσ δὲ ἀγάλμασι κεκοσμημένα καὶ γραφαῖσ· κατάκειται δὲ ἐσ αὐτὰ βιβλία. καὶ γυμνάσιόν ἐστιν ἐπώνυμον Ἀδριανοῦ· κίονεσ δὲ καὶ ἐνταῦθα ἑκατὸν λιθοτομίασ τῆσ Λιβύων.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION