PROS GALATAS, chapter 1 150:

(PROS GALATAS, chapter 1 150:)

Ἀλλήλων τὰ βάρη βαστάζετε, καὶ οὕτωσ ἀναπληρώσατε τὸν νόμον τοῦ χριστοῦ.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION