PROS KORINQIOUS B, chapter 7 52:

(PROS KORINQIOUS B, chapter 7 52:)

δυνατεῖ δὲ ὁ θεὸσ πᾶσαν χάριν περισσεῦσαι εἰσ ὑμᾶσ, ἵνα ἐν παντὶ πάντοτε πᾶσαν αὐτάρκειαν ἔχοντεσ περισσεύητε εἰσ πᾶν ἔργον ἀγαθόν·

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION