PROS KORINQIOUS A, chapter 8 9:

(PROS KORINQIOUS A, chapter 8 9:)

βρῶμα δὲ ἡμᾶσ οὐ παραστήσει τῷ θεῷ· οὔτε ἐὰν μὴ φάγωμεν, ὑστερούμεθα, οὔτε ἐὰν φάγωμεν, περισσεύομεν.

SEARCH

MENU NAVIGATION