IOUDA, chapter 1 11:

(IOUDA, chapter 1 11:)

Ὁ δὲ Μιχαὴλ ὁ ἀρχάγγελοσ, ὅτε τῷ διαβόλῳ διακρινόμενοσ διελέγετο περὶ τοῦ Μωυσέωσ σώματοσ, οὐκ ἐτόλμησεν κρίσιν ἐπενεγκεῖν βλασφημίασ, ἀλλὰ εἶπεν Ἐπιτιμήσαι σοι Κύριοσ.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION