Lucian, Vitarum auctio, (no name) 12:

(루키아노스, Vitarum auctio, (no name) 12:)

ἄλλον κάλει τὸν Κυρηναῖον, τὸν ἐν τῇ πορφυρίδι, τὸν ἐστεφανωμένον. ἄγε δή, πρόσεχε πᾶσ· πολυτελὲσ τὸ χρῆμα καὶ πλουσίων δεόμενον. βίοσ οὗτοσ ἥδιστοσ, βίοσ τρισμακάριστοσ. τίσ ἐπιθυμεῖ τρυφῆσ; τίσ ὠνεῖται τὸν ἁβρότατον; ἐλθὲ σὺ καὶ λέγε ἅπερ εἰδὼσ τυγχάνεισ· ὠνήσομαι γάρ σε, ἢν ὠφέλιμοσ ᾖσ. μὴ ἐνόχλει αὐτόν, ὦ βέλτιστε, μηδὲ ἀνάκρινε· μεθύει γάρ. ὥστε οὐκ ἂν ἀποκρίναιτό σοι, τὴν γλῶτταν, ὡσ ὁρᾷσ, διολισθάνων καὶ τίσ ἂν εὖ φρονῶν πρίαιτο διεφθαρμένον οὕτω καὶ ἀκόλαστον ἀνδράποδον; ὅσον δὲ καὶ ἀποπνεῖ μύρων, ὡσ δὲ καὶ σφαλερὸν βαδίζει καὶ παράφορον. ἀλλὰ κἂν σύ γε, ὦ Ἑρμῆ, λέγε ὁποῖα πρόσεστιν αὐτῷ καὶ ἃ μετιὼν τυγχάνει. τὸ μὲν ὅλον, συμβιῶναι δεξιὸσ καὶ συμπιεῖν ἱκανὸσ καὶ κωμάσαι μετὰ αὐλητρίδοσ ἐπιτήδειοσ ἐρῶντι καὶ ἀσώτῳ δεσπότῃ· τὰ ἄλλα δὲ πεμμάτων ἐπιστήμων καὶ ὀψοποιὸσ ἐμπειρότατοσ, καὶ ὅλωσ σοφιστὴσ ἡδυπαθείασ. ἐπαιδεύθη μὲν οὖν Ἀθήνησιν, ἐδούλευσε δὲ καὶ περὶ Σικελίαν τοῖσ τυράννοισ καὶ σφόδρα εὐδοκίμει παρ’ αὐτοῖσ. τὸ δὲ κεφάλαιον τῆσ προαιρέσεωσ, ἁπάντων καταφρονεῖν, ἅπασι χρῆσθαι, πανταχόθεν ἐρανίζεσθαι τὴν ἡδονήν. ὡρ́α σοι ἄλλον περιβλέπειν τῶν πλουσίων τούτων καὶ πολυχρημάτων· ἐγὼ μὲν γὰρ οὐκ ἐπιτήδειοσ ἱλαρὸν ὠνεῖσθαι βίον. Ἄπρατοσ ἐοίκεν ἡμῖν οὗτοσ, ὦ Ζεῦ, μένειν.

상위

Lucian (루키아노스)

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION