Lucian, Verae Historiae, book 2 20:

(루키아노스, Verae Historiae, book 2 20:)

οὔπω δὲ δύο ἢ τρεῖσ ἡμέραι διεληλύθεσαν, καὶ προσελθὼν ἐγὼ Ὁμήρῳ τῷ ποιητῇ, σχολῆσ οὔσησ ἀμφοῖν, τά τε ἄλλα ἐπυνθανόμην καὶ ὅθεν εἰή. τοῦτο γὰρ μάλιστα παρ’ ἡμῖν εἰσέτι νῦν ζητεῖσθαι. ὁ δὲ οὐδ’ αὐτὸσ μὲν ἀγνοεῖν ἔφασκεν ὡσ οἱ μὲν Χῖον, οἱ δὲ Σμυρναῖον, πολλοὶ δὲ Κολοφώνιον αὐτὸν νομίζουσιν· εἶναι μέντοι γε ἔλεγεν Βαβυλώνιοσ, καὶ παρά γε τοῖσ πολίταισ οὐχ Ὅμηροσ, ἀλλὰ Τιγράνησ καλεῖσθαι· ὕστερον δὲ ὁμηρεύσασ παρὰ τοῖσ Ἕλλησιν ἀλλάξαι τὴν προσηγορίαν. ἔτι δὲ καὶ περὶ τῶν ἀθετουμένων στίχων ἐπηρώτων, εἰ ὑπ’ ἐκείνου εἰε͂ν γεγραμμένοι. καὶ ὃσ ἔφασκε πάντασ αὑτοῦ εἶναι. κατεγίνωσκον οὖν τῶν ἀμφὶ τὸν Ζηνόδοτον καὶ Ἀρίσταρχον γραμματικῶν πολλὴν τὴν ψυχρολογίαν. ἐπεὶ δὲ ταῦτα ἱκανῶσ ἀπεκέκριτο, πάλιν αὐτὸν ἠρώτων τί δή ποτε ἀπὸ τῆσ μήνιδοσ τὴν ἀρχὴν ἐποιήσατο· καὶ ὃσ εἶπεν οὕτωσ ἐπελθεῖν αὑτῷ μηδὲν ἐπιτηδεύσαντι. καὶ μὴν κἀκεῖνο ἐπεθύμουν εἰδέναι, εἰ προτέραν ἔγραψεν τὴν Ὀδύσσειαν τῆσ Ἰλιάδοσ, ὡσ οἱ πολλοί φασιν ὁ δὲ ἠρνεῖτο. ὅτι μὲν γὰρ οὐδὲ τυφλὸσ ἦν, ὃ καὶ αὐτὸ περὶ αὐτοῦ λέγουσιν, αὐτίκα ἠπιστάμην ἑώρων γάρ, ὥστε οὐδὲ πυνθάνεσθαι ἐδεόμην. πολλάκισ δὲ καὶ ἄλλοτε τοῦτο ἐποίουν, εἴ ποτε αὐτὸν σχολὴν ἄγοντα ἑώρων προσιὼν γάρ τι ἐπυνθανόμην αὐτοῦ, καὶ ὃσ προθύμωσ πάντα ἀπεκρίνετο, καὶ μάλιστα μετὰ τὴν δίκην, ἐπειδὴ ἐκράτησεν ἦν γάρ τισ γραφὴ κατ’ αὐτοῦ ἐπενηνεγμένη ὕβρεωσ ὑπὸ Θερσίτου ἐφ’ οἷσ αὐτὸν ἐν τῇ ποιήσει ἔσκωψεν, καὶ ἐνίκησεν ὁ Ὅμηροσ Ὀδυσσέωσ συναγορεύοντοσ.

상위

Lucian (루키아노스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION