Lucian, Verae Historiae, book 1 40:

(루키아노스, Verae Historiae, book 1 40:)

τῷ δ’ ἐνάτῳ μηνὶ πέμπτῃ ἱσταμένου, περὶ τὴν δευτέραν τοῦ στόματοσ ἄνοιξιν ‐ ἅπαξ γὰρ δὴ τοῦτο κατὰ τὴν ὡρ́αν ἑκάστην ἐποίει τὸ κῆτοσ, ὥστε ἡμᾶσ πρὸσ τὰσ ἀνοίξεισ τεκμαίρεσθαι τὰσ ὡρ́ασ ‐ περὶ οὖν τὴν δευτέραν, ὥσπερ ἔφην, ἄνοιξιν, ἄφνω βοή τε πολλὴ καὶ θόρυβοσ ἠκούετο καὶ ὥσπερ κελεύσματα καὶ εἰρεσίαι· ταραχθέντεσ οὖν ἀνειρπύσαμεν ἐπ’ αὐτὸ τὸ στόμα τοῦ θηρίου καὶ στάντεσ ἐνδοτέρω τῶν ὀδόντων καθεωρῶμεν ἁπάντων ὧν ἐγὼ εἶδον θεαμάτων παραδοξότατον, ἄνδρασ μεγάλουσ, ὅσον ἡμισταδιαίουσ τὰσ ἡλικίασ, ἐπὶ νήσων μεγάλων προσπλέοντασ ὥσπερ ἐπὶ τριήρων. οἶδα μὲν οὖν ἀπίστοισ ἐοικότα ἱστορήσων, λέξω δὲ ὅμωσ. νῆσοι ἦσαν ἐπιμήκεισ μέν, οὐ πάνυ δὲ ὑψηλαί, ὅσον ἑκατὸν σταδίων ἑκάστη τὸ περίμετρον ἐπὶ δὲ αὐτῶν ἔπλεον τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων ἀμφὶ τοὺσ εἴκοσι καὶ ἑκατὸν τούτων δὲ οἱ μὲν παρ’ ἑκάτερα τῆσ νήσου καθήμενοι ἐφεξῆσ ἐκωπηλάτουν κυπαρίττοισ μεγάλαισ αὐτοκλάδοισ καὶ αὐτοκόμοισ ὥσπερ ἐρετμοῖσ, κατόπιν δὲ ἐπὶ τῆσ πρύμνησ, ὡσ ἐδόκει, κυβερνήτησ ἐπὶ λόφου ὑψηλοῦ εἱστήκει χάλκεον ἔχων πηδάλιον πεντασταδιαῖον τὸ μῆκοσ· ἐπὶ δὲ τῆσ πρῴρασ ὅσον τετταράκοντα ὡπλισμένοι αὐτῶν ἐμάχοντο, πάντα ἐοικότεσ ἀνθρώποισ πλὴν τῆσ κόμησ· αὕτη δὲ πῦρ ἦν καὶ ἐκάετο, ὥστε οὐδὲ κορύθων ἐδέοντο. ἀντὶ δὲ ἱστίων ὁ ἄνεμοσ ἐμπίπτων τῇ ὕλῃ, πολλῇ οὔσῃ ἐν ἑκάστῃ, ἐκόλπου τε ταύτην καὶ ἔφερε τὴν νῆσον ᾗ ἐθέλοι ὁ κυβερνήτησ· κελευστὴσ δὲ ἐφειστήκει αὐτοῖσ, καὶ πρὸσ τὴν εἰρεσίαν ὀξέωσ ἐκινοῦντο ὥσπερ τὰ μακρὰ τῶν πλοίων.

상위

Lucian (루키아노스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION