Lucian, Toxaris vel amicitia, (no name) 28:

(루키아노스, Toxaris vel amicitia, (no name) 28:)

ἐδέδετο οὖν ὁ ἄθλιοσ Ἀντίφιλοσ πολὺν ἤδη χρόνον, ἁπάντων ὅσοι ἦσαν κακοῦργοι ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ μιαρώτατοσ εἶναι δοκῶν, καὶ ὁ ἐπὶ τῶν δεσμῶν Αἰγύπτιοσ, δεισιδαίμων ἄνθρωποσ, ᾤετο χαριεῖσθαι καὶ τιμωρήσειν τῷ θεῷ βαρὺσ τῷ Ἀντιφίλῳ ἐφεστώσ. εἰ δ’ ἀπολογοῖτό ποτε, λέγων ὡσ οὐδὲν τοιοῦτον εἴργασται, ἀναίσχυντοσ ἐδόκει καὶ πολὺ πλέον ἐπὶ τούτῳ ἐμισεῖτο. ὑπενόσει τοιγαροῦν ἤδη καὶ πονηρῶσ εἶχεν οἱο͂ν εἰκὸσ χαμαὶ καθεύδοντα καὶ τῆσ νυκτὸσ οὐδὲ ἀποτείνειν τὰ σκέλη δυνάμενον ἐν τῷ ξύλῳ κατακεκλειμένα· τῆσ μὲν γὰρ ἡμέρασ ὁ κλοιὸσ ἤρκει καὶ ἡ ἑτέρα χεὶρ πεπεδημένη, εἰσ δὲ τὴν νύκτα ἔδει ὅλον καταδεδέσθαι. καὶ μὴν καὶ τοῦ οἰκήματοσ ἡ δυσοσμία καὶ τὸ πνῖγοσ, ἐν ταὐτῷ πολλῶν δεδεμένων καὶ ἐστενοχωρημένων ^ καὶ μόλισ ἀναπνεόντων, καὶ τοῦ σιδήρου ὁ ψόφοσ καὶ ὕπνοσ ὀλίγοσ ‐ ταῦτα πάντα χαλεπὰ ἦν καὶ ἀφόρητα οἱῴ ἀνδρὶ ἐκείνων ἀήθει καὶ ἀμελετήτῳ πρὸσ οὕτω σκληρὰν τὴν δίαιταν.

상위

Lucian (루키아노스)

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION