Lucian, Toxaris vel amicitia, (no name) 13:

(루키아노스, Toxaris vel amicitia, (no name) 13:)

καὶ δή ποτε ὑπὸ τῶν κολάκων ἐκείνων ὁ ἄθλιοσ ἀναπείθεται ὡσ ἐρῴη αὐτοῦ Χαρίκλεια Δημώνακτοσ γυνή, ἀνδρὸσ ἐπιφανοῦσ καὶ πρώτου Ἐφεσίων τὰ πολιτικά· καὶ γραμματεῖά τε εἰσεφοίτα παρὰ τῆσ γυναικὸσ αὐτῷ καὶ στέφανοι ἡμιμάραντοι καὶ μῆλά τινα ἀποδεδηγμένα καὶ ἄλλα ὁπόσα αἱ μαστροποὶ ἐπὶ τοῖσ νέοισ μηχανῶνται,^ κατὰ μικρὸν αὐτοῖσ ἐπιτεχνώμεναι τοὺσ ἔρωτασ καὶ ἀναφλέγουσαι τὸ πρῶτον ἐρᾶσθαι νομίζοντασ ἐπαγωγότατον γὰρ τοῦτό γε, καὶ μάλιστα τοῖσ καλοῖσ εἶναι οἰομένοισ, ἄχρι· ἂν λάθωσιν εἰσ τὰ δίκτυα ἐμπεσόντεσ. ἡ Χαρίκλεια δὲ ἦν ἀστεῖον μέν τι γύναιον, ἑταιρικὸν δὲ ἐκτόπωσ καὶ τοῦ προστυχόντοσ ἀεί, καὶ εἰ πάνυ ἐπ’ ὀλίγῳ ἐθελήσειέ τισ· καὶ εἰ προσίδοι τισ μόνον, εὐθὺσ ἐπένευε, καὶ δέοσ οὐδὲν ἦν μή πη ^ ἀντείποι Χαρίκλεια. δεινὴ δὲ καὶ τὰ ἄλλα, καὶ ^ τεχνῖτισ παρ’ ἥντινα βούλει τῶν ἑταιρῶν ἐπισπάσασθαι ἐραστὴν καὶ ἀμφίβολον ἔτι ὄντα ὅλον ὑποποιήσασθαι καὶ ἐνεχόμενον ἤδη ἐπιτεῖναι καὶ προσεκκαῦσαι ἄρτι μὲν ὀργῇ, ἄρτι δὲ κολακείᾳ, καὶ μετὰ μικρὸν ὑπεροψίᾳ καὶ τῷ πρὸσ ἕτερον ἀποκλίνειν δοκεῖν, καὶ ὅλη συνεκεκρότητο ἁπανταχόθεν ἡ γυνὴ καὶ πολλὰ μηχανήματα παρεσκεύαστο κατὰ τῶν ἐραστῶν.

상위

Lucian (루키아노스)

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION