Lucian, Symposium, (no name) 22:

(루키아노스, Symposium, (no name) 22:)

Ἑτοιμοκλῆσ φιλόσοφοσ Ἀρισταινέτῳ. ὅπωσ μὲν. ἔχω πρὸσ δεῖπνα ὁ παρεληλυθώσ μοι βίοσ ἅπασ μαρτύριον ἄν γένοιτο, ὅσ γε ὁσημέραι πολλῶν ἐνοχλούντων παρὰ πολὺ σοῦ πλουσιωτέρων ὅμωσ οὐδὲ πώποτε φέρων ἐμαυτὸν ἐπέδωκα εἰδὼσ τοὺσ ἐπὶ τοῖσ συμποσίοισ θορύβουσ καὶ παροινίασ. ἐπὶ σοῦ δὲ μόνου εἰκότωσ ἀγανακτῆσαί μοι δοκῶ, ὃσ τοσοῦτον χρόνον ὑπ’ ἐμοῦ λιπαρῶσ τεθεραπευμένοσ οὐκ ἠξίωσασ ἐναριθμῆσαι κἀμὲ τοῖσ ἄλλοισ φίλοισ, ἀλλὰ μόνοσ ἐγώ σοι ἄμοιροσ, καὶ ταῦτα ἐν γειτόνων οἰκῶν. ἀνιῶμαι οὖν ἐπὶ σοὶ τὸ πλέον οὕτωσ ἀχαρίστῳ φανέντι· ἐμοὶ γὰρ ἡ εὐδαιμονία οὐκ ἐν ὑὸσ ἀγρίου μοίρᾳ ἢ λαγωοῦ ἢ πλακοῦντοσ, ἃ παρ’ ἄλλοισ ἀφθόνωσ ἀπολαύω τὰ καθήκοντα εἰδόσιν, ἐπεὶ καὶ τήμερον παρὰ τῷ μαθητῇ Παμμένει δειπνῆσαι πολυτελέσ, ὥσ φασι, δεῖπνον δυνάμενοσ οὐκ ἐπένευσα ἱκετεύοντι, σοὶ ὁ ἀνόητοσ ἐμαυτὸν φυλάττων.

상위

Lucian (루키아노스)

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION