Lucian, Rhetorum praeceptor, (no name) 9:

(루키아노스, Rhetorum praeceptor, (no name) 9:)

εὐθὺσ οὖν σοι πρόσεισι καρτερόσ τισ ἀνήρ, ὑπόσκληροσ, ἀνδρώδησ τὸ βάδισμα, πολὺν τὸν ἥλιον ἐπὶ τῷ σώματι δεικνύων, ἀρρενωπὸσ τὸ βλέμμα, ἐγρηγορώσ, τῆσ τραχείασ ὁδοῦ ἐκείνησ ἡγεμών, λήρουσ τινὰσ ὁ μάταιοσ διεξιὼν πρὸσ σέ. ἕπεσθαι γάρ οἱ παρακελευόμενοσ, ὑποδεικνὺσ τὰ Δημοσθένουσ ἴχνη καὶ Πλάτωνοσ καὶ ἄλλων τινῶν, μεγάλα μὲν καὶ ὑπὲρ τοὺσ νῦν, ἀμαυρὰ δὲ ἤδη καὶ ἀσαφῆ τὰ πολλὰ ὑπὸ τοῦ χρόνου, φήσει ^ εὐδαίμονά σε ἔσεσθαι καὶ νόμῳ γαμήσειν τὴν Ῥητορικήν, εἰ κατὰ τούτων ὁδεύσειασ ὥσπερ οἱ ἐπὶ τῶν κάλων βαίνοντεσ· εἰ δὲ κἂν μικρόν τι παραβαίησ ἢ ἔξω πατήσειασ ἢ ἐπὶ θάτερα μᾶλλον κλιθείησ τῇ ῥοπῇ, ἐκπεσεῖσθαί σε τῆσ ὀρθῆσ ὁδοῦ καὶ ἀγούσησ ἐπὶ τὸν γάμον. εἶτά σε κελεύσει ζηλοῦν ἐκείνουσ τοὺσ ἀρχαίουσ ἄνδρασ ἑώλα παραδείγματα παρατιθεὶσ τῶν λόγων οὐ ῥᾴδια μιμεῖσθαι, οἱᾶ τὰ τῆσ παλαιᾶσ ἐργασίασ ἐστίν, Ἡγησίου καὶ τῶν ἀμφὶ Κριτίον καὶ Νησιώτην, ἀπεσφιγμένα καὶ νευρώδη καὶ σκληρὰ καὶ ἀκριβῶσ ἀποτεταμένα ταῖσ γραμμαῖσ. πόνον δὲ καὶ ἀγρυπνίαν καὶ ὑδατοποσίαν καὶ τὸ ἀλιπαρὲσ ^ ἀναγκαῖα ταῦτα καὶ ἀπαραίτητα φήσει ἀδύνατον γὰρ εἶναι ἄνευ τούτων διανύσαι τὴν ὁδόν. ὃ δὲ πάντων ἀνιαρότατον, ὅτι σοι καὶ τὸν χρόνον πάμπολυν ὑπογράψει τῆσ ὁδοιπορίασ, ἔτη πολλά, οὐ κατὰ ἡμέρασ καὶ τριακάδασ, ἀλλὰ κατὰ ὀλυμπιάδασ ὅλασ ἀριθμῶν, ὡσ καὶ προαποκαμεῖν ἀκούοντα καὶ ἀπαγορεῦσαι, πολλὰ χαίρειν φράσαντα τῇ ἐλπιζομένῃ ἐκείνῃ εὐδαιμονίᾳ. πρὸσ δὲ τούτοισ οὐδὲ μισθοὺσ ὀλίγουσ ἀπαιτεῖ τῶν τοσούτων κακῶν, ἀλλὰ οὐκ ἂν ἡγήσαιτό σοι, εἰ μὴ μεγάλα πρότερον λάβοι.

상위

Lucian (루키아노스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION