Lucian, Piscator, (no name) 14:

(루키아노스, Piscator, (no name) 14:)

παπαῖ· τί Πλάτων καὶ Χρύσιπποσ ἄνω καὶ Ἀριστοτέλησ καὶ οἱ λοιποὶ ἅπαντεσ, αὐτὰ δὴ τὰ κεφάλαιά μου τῶν μαθημάτων; τί αὖθισ εἰσ τὸν βίον; ἆρά τι ὑμᾶσ ἐλύπει τῶν κάτω; ὀργιζομένοισ γοῦν ἐοίκατε. καί τίνα τοῦτον συλλαβόντεσ ἄγετε; ἦ που τυμβωρύχοσ τισ ἢ ἀνδροφόνοσ ἢ ἱερόσυλόσ ἐστιν; νὴ Δία, ὦ Φιλοσοφία, πάντων γε ἱεροσύλων ἀσεβέστατοσ, ὃσ τὴν ἱερωτάτην σὲ κακῶσ ἀγορεύειν ἐπεχείρησεν καὶ ἡμᾶσ ἅπαντασ, ὁπόσοι τι παρὰ σοῦ μαθόντεσ τοῖσ μεθ’ ἡμᾶσ καταλελοίπαμεν. εἶτα ἠγανακτήσατε λοιδορησαμένου τινόσ, καὶ ταῦτα εἰδότεσ ἐμέ, οἱᾶ πρὸσ τῆσ Κωμῳδίασ ἀκούουσα ἐν Διονυσίοισ ὅμωσ φίλην τε αὐτὴν ἥγημαι καὶ οὔτε ἐδικασάμην οὔτε ᾐτιασάμην προσελθοῦσα, ἐφίημι δὲ παίζειν τὰ εἰκότα καὶ τὰ συνήθη τῇ ἑορτῇ; οἶδα γὰρ ὡσ οὐκ ἄν τι ὑπὸ σκώμματοσ χεῖρον γένοιτο, ἀλλὰ τοὐναντίον ὅπερ ἂν ᾖ καλόν, ὥσπερ τὸ χρυσίον ἀποσμώμενον τοῖσ κόμμασι, λαμπρότερον ἀποστίλβει καὶ φανερώτερον γίγνεται. ὑμεῖσ δὲ οὐκ οἶδα ὅπωσ ὀργίλοι καὶ ἀγανακτικοὶ γεγόνατε. τί δ’ οὖν αὐτὸν ἄγχετε; μίαν ἡμέραν ταύτην παραιτησάμενοι ἥκομεν ἐπ’ αὐτὸν ὡσ ὑπόσχῃ τὴν ἀξίαν ὧν δέδρακεν. φῆμαι γὰρ ἡμῖν διήγγελλον οἱᾶ ἔλεγεν εἰσ τὰ πλήθη καθ’ ἡμῶν.

상위

Lucian (루키아노스)

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION